بروزرسانی : 5 مهر 1398

شایعاتی مبنی بر سرطان‌ زا بودن دستگاه مایکروفر با مایکروویو

شایعاتی مبنی بر سرطان‌ زا بودن دستگاه مایکروفر با مایکروویو

سرطان‌زا بودن دستگاه مایکروفر با مایکروویو

سازمان بهداشت جهانی تاکنون بیش از چهار هزار سند علمی را در این مورد بررسی کرده و هیچ مدرک و سند معتبری مبنی بر سرطان‌زا شدن غذا یا آسیب سرطانی یا ژنتیکی به مصرف‌کننده در این اساس وجود ندارد.دستگاه مایکروفر با مایکروویو

به گزارش تالاب: یکی از مباحثی که مصرف‌کنندگان دستگاه مایکروفر را نگران میکند؛ شایعاتی مبنی بر سرطان‌زا شدن غذاهایی که در این دستگاه قرار داده می شوند یا از بین رفتن کامل ارزش خوراکی غذا هاي گرم یا پخته شده با آن هست.

دستگاه مایکروفر با مایکروویو

دستگاه مایکروفر با مایکروویو «پرتوها/امواج کوتاه» کار میکند. این پرتوها، طیف وسیعی دارند و همان امواجی میباشند که رادیو، تلویزیون، رادار و گوشی هم با آن کار میکنند.

پرتوهای مایکروویو «غیر یونیزان» میباشند بنابراین، خطر سرطان‌زایی برای انها وجود ندارد. گرچه اگر در شرایط بازرسی نشده مورد بهرهگیری قرار گیرند، برای بعضی از بافت‌هاي بدن یا سلول‌ها آسیب‌رسان میباشند «ولی نه از نوع سرطانی». لازم به یادآوری هست که شرایط ساخت امواج در مایکروفر– ‌به شرط صحیح کار کردن دستگاه- کاملا بازرسی شده هست.

دستگاه باید سالم باشد

سازمان بهداشت جهانی تاکنون بیش از چهار هزار سند علمی را در این مورد بررسی کرده و هیچ مدرک و سند معتبری مبنی بر سرطان‌زا شدن غذا یا آسیب سرطانی یا ژنتیکی به مصرف‌کننده در این اساس وجود ندارد.دستگاه مایکروفر با مایکروویو

* گرچه دستگاه باید در شرایط نظارت شده کار کند و سالم باشد. به طور مثال، در دستگاه باید کاملا «چفت» شده باشد و هیچ فاصله‌ي غیر عادی بین درب و دستگاه نباشد یا این که لولای درب دستگاه نباید کج شده و درب اصطلاحا به سمت پایین «رها» شده باشد.

دستگاه مایکروفر با مایکروویو

* هنگام کار کردن دستگاه نیز بهتر هست فاصله‌اي یک متری را با آن رعایت کنیم و هرگز برای مشاهده داخل دستگاه در هنگام روشن بودن، سر و چشم‌هایمان را به آن نچسبانیم زیرا این پرتوها برای چشم زیان آور میباشند.

* به محض باز شدن درب دستگاه، باید قطع کن جریان برق، آن را به طور خودکار قطع کند.
نکته دیدنی این هست که همانند جریان برق، با قطع برق دستگاه، امواج مایکروویو هم به طور کامل متوقف میشوند.دستگاه مایکروفر با مایکروویو

* دستگاه مایکروفر دارای وسیله مهمی به نام «مگنترون» هست که این وسیله با ایجاد قطب مثبت و منفی و تعویض بسیار سریع جای قطب‌ها در چند هزارم ثانیه، باعث میشود که ملکول‌هاي آب – که از نظر فیزیکوشیمیایی قطبی میباشند- در داخل غذا به حرکت سریع در بیایند و با مالش و اصطکاک شدید این ملکول‌ها، غذا از درون گرم میشود.

به همین علت هست که مایعات در دستگاه‌هاي مایکروفر از جامدات سریع‌تر گرم می شوند.دستگاه مایکروفر با مایکروویو

استفاده اصولی

* در پخت معمولی «آب‌پز کردن» که از آب بعنوان واسطه انتقال حرارت «مدیوم» بهرهگیری میشود، غذا ابتدا از بیرون گرم میشود و به تدریج، حرارت به قسمت‌هاي مرکزی می رسد.

در روش سنتی پخت نیز ویتامین‌ها و پروتئین‌هاي محلول در آب، از غذا وارد آب شده و بخشی از آن ها از بین میروند بنابراین، از این نظر تفاوتی اساسی بین دو روش وجود ندارد.

حتی میتوان گفت که مایکروفر، نسبت به روش پخت با آب از نظر حفظ ویتامین‌ها و مواد مغذی ارجح‌تر هست.

نتیجه‌گیری: مادامی که از مایکروفر به صورت اصولی بهرهگیری کنید، جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.دستگاه مایکروفر با مایکروویو یادآوری: هرگز برای تعمیر مایکروفر، آن را به دست افراد غیر حرفه‌اي نسپارید و خودتان هم آن را تعمیر نکنید.

نظرات

دیدگاه
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت