تاثیر خواب نیمروزی بر روی بدن

تاثیر خواب نیمروزی بر روی بدن

خواب نیمروزی می تواند تاثیرات مثبت زیادی در سلامت شما داشته باشد.

 

افرادی که خواب نیمروزی دارند به میزان خواب بیشتری در روز تمایل دارند و این در حالی است که در بین نوجوانان پسر کمتر دیده شده است ولی به طور کلی یک ربع تا 20 دقیقه می‌تواند برای شادابی مفید است.

 

همچنین خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی را به ویژه در مردان جوان کاهش می‌دهد.

 

خواب نیمروزی (نیم ساعت و سه بار در هفته) خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی را 27 درصد کاهش می‌دهد و خواب نیمروزی موجب آرامش در افراد شده و سطح استرس آنها را کاهش می دهد.

 

در کشورهایی که در آنها خواب نیمروزی رایج است میزان بیماری‌های قلبی کمتر است و در تحقیقات انجام شده از 23 هزار و 681 مرد و زن که سابقه بیماری قلبی و یا هر گونه بیماری شدید دیگری را نداشتند طی 6 سال مورد بررسی قرار گرفته‌ که نتایج این تحقیقات حاکی از آن است که خطر مرگ در مردان شاغلی که خواب نیمروزی داشتند 64 درصد کاهش داشته و این خطر در بین مردانی که کار نمی کردند 36 درصد کاهش نشان می‌دهد.

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

جدیدترین مطالب سایت