پوسیدگی دندان حین درمان ارتودنسی

پوسیدگی دندان حین درمان ارتودنسی

مقدمه

هرچند بـه نظر میرسد پروسه درمان ارتودنسی کمی دشوار باشد، اما این درمان برای رفع نابهنجاری هاي‌ دندان و فک و جلوگیری از پوسیدگی دندان ها ضروری اسـت. بـه نظر میرسد ارتودنسی ارتباط مستقیمی با پوسیدگی دندان ها دارد. اغلب مراجعین با این پرسش روبه‌رو می‌شوند کـه آیا ارتودنسی میتواند منجر بـه پوسیدگی دندان ها شود؟ هرچند ارتودنسی با مرتب کردن دندان ها و ایجاد آسانی در تمیز کردن ان ها از پوسیدگی جلوگیری می کند، اما درصورت عدم رعایت بهداشت دهان و دندان می‌تواند علت پوسیدگی هاي‌ جدید نیز باشد. تا پایان این مطلب با ما همراه شوید تا بـه طور جامع بـه بررسی ارتباط ارتودنسی و پوسیدگی دندان ها بپردازیم.

پوسیدگی دندان

درمان ارتودنسی در بزرگسالان و کودکان، ارتباط تنگاتنگی با پوسیدگی دندان ان ها دارد. آسیب بـه مینای دندان را پوسیدگی می‌گویند و یکی از عوارض ارتودنسی نیز بـه شمار می‌رود. تجمع پلاک ها و باکتریها بـه دنبال عدم رعایت صحیح بهداشت دهان و دندان، بـه عنوان مهمترین علت پوسیدگی شناخته می‌شود. تجمع باکتریها منجر بـه تشکیل حفره هایي در سطح دندان می‌شوند کـه اگر تحت درمان قرار نگیرند، در نهایت عفونت دندان و از بین رفتن ان را بـه دنبال دارند.

نحوه عملکرد ارتودنسی

یکی از راه‌هاي‌ پیشگیری از پوسیدگی، رفع ناهماهنگی‌هاي‌ دندان‌ها اسـت، زیرا تمیز کردن ان‌ها را سخت‌تر میکند. درمان ارتودنسی یکی از رایجترین و محبوب ترین راه ها برای درمان مشکلاتی مانند کج بودن و ازدحام بیش از حد دندان ها اسـت. بریس ها با چسباندن براکت ها بـه هر دندان نصب می‌شوند و براکت ها توسط یک سیم و نوارهای الاستیک مهار خواهند شد. بریس ها انواع مختلفی دارند کـه در میزان اسانی و اثربخشی با یک دیگر متفاوت هستند. نحوه عملکرد تمامی بریس ها یکسان اسـت و بـه تدریج دندان ها را دریک بازه زمانی 15 الی 18 ماهه مرتب کرده ودر یک ردیف مناسب قرار میدهند.

درمان ارتودنسی و پوسیدگی دندان

آیا ارتودنسی میتواند باعث پوسیدگی دندان شود؟ هرچند ارتودنسی با صاف کردن دندان ها در جلوگیری از پوسیدگی مفید اسـت، اما خطر ایجاد حفره و خرابی ان ها را نیز افزایش میدهد. علت اصلی این موضوع، گیر کردن مواد غذایی مانند ذرات قند در زیر براکت هایي اسـت کـه بـه سختی تمیز میشوند. علت اصلی وجود محدودیت هاي‌ غذایی مانند منع مصرف آبنبات در طول دوران درمان ارتودنسی نیز همین اسـت.

پوسیدگی دندان در درمان ارتودنسی

پوسیدگی دندان در درمان ارتودنسی

رفع پوسیدگی در حین درمان ارتودنسی

آیا رفع پوسیدگی دندان ها در حین درمان ارتودنسی امکانپذیر اسـت؟ یکیدیگر از پرسش هایي کـه اغلب افراد کاندید برای انجام ارتودنسی با ان روبه‌رو میشوند، امکان رفع پوسیدگی ها در طول دوره درمان اسـت. اگر در طول درمان، دندان هاي‌ شـما دچار پوسیدگی شود، ارتودنتیست اغلب بدون برداشتن سیم، دندان ها را پر می کند. در صورتی کـه پوسیدگی ها در معرض نباشند، سیم بـه طور موقت برداشته شده و پس از پر کردن پوسیدگی ها مجددا گذاشته میشود.

جلوگیری از پوسیدگی دندان در حین درمان ارتودنسی

آیا میتوان در طول درمان ارتودنسی از پوسیدگی دندان جلوگیری کرد؟ پاسخ این پرسش بـه میزان همکاری و انگیزه بیمار وابسته اسـت. برای جلوگیری از پوسیدگی دندان در طول درمان، توصیه هاي‌ زیادی وجوددارد. شرط موفقیت این توصیه ها، تداوم در انجام ان ها اسـت.

  • مهمترین موضوع، مسواک زدن دندان ها بعد از هر وعده غذایی و پاک کردن ذرات غذا بـه وسیله نخ دندان اسـت. مسواک زدن با ارتودنسی، بیشتر از حالت معمول طول می‌کشد، زیرا باید با استفاده از یک مسواک نرم از پاک شدن تمام قسمت هاي‌ دندان مطمئن شوید. درکنار مسواک معمولی خود از مسواک بین دندانی نیز استفاده کنید تا زیر براکت ها و سیم ها بـه اسانی تمیز شود.
  • برای از بین بردن باقی مانده ذرات غذا بعد از مسواک زدن، از دهانشویه حاوی فلوراید استفاده کنید کـه بـه تقویت مینای دندان نیز کمک می کند.
  • برای استریل کردن بریس هاي‌ خود و کاهش ناراحتی هاي‌ دهانی، آب نمک غرغره کنید.
  • محدودیت هاي‌ غذایی را جدی بگیرید و از مصرف مواد غذایی و نوشیدنی هایي کـه خطر پوسیدگی دندان را افزایش میدهند حداقل در طول دوره درمان ارتودنسی خودداری کنید.
  • مراجعات منظم بـه ارتودنتیست را جدی بگیرید تا روند پیشرفت درمان شـما مورد بررسی قرار گیرد. این مراجعات بـه تشخیص زودهنگام و درمان پوسیدگی دندان هاي‌ شـما در طول دوره درمان با ارتودنسی کمک می‌کنند.

درمان ارتودنسی و آسیب به مینای دندان

درمان ارتودنسی و آسیب به مینای دندان

آیا درمان ارتودنسی، بـه مینای دندان آسیب جدی و همیشگی می‌زند؟ بـه طور کلی، اگر ارتودنسی توسط یک متخصص ارتودنسی واجد شرایط نصب شود، بـه مینای دندان آسیب وارد نمیکند. در هرحال، از آنجایی کـه براکت ها قسمتی از مینای دندان را پوشش می‌دهند، تمیز کردن ان ها سخت تر از حالت بدون ارتودنسی خواهد بود. در نتیجه، اگر بهداشت دهان و دندان شـما نامناسب باشد، مینای دندانتان  قطعا ضعیف می‌شود ودر طول فرآیند برداشتن بریس ها آسیب میبیند. از آنجایی کـه بریس ها با جابجایی دندان ها کار می‌کنند، احتمالا آسیب بـه مینای دندان ها افزایش خواهد یافت. در هر صورت، تمیز کردن و نگه‌داری دندان ها و بریس ها، بهترین راه برای جلوگیری از آسیب بـه مینای دندان و ریشه شـما در طول دوره درمان اسـت. بـه طور کلی، منافع ارتودنسی بسیار بیشتر از خطرات احتمالی ان از جمله پوسیدگی هاي‌ سطحی اسـت.

ارتودنسی متحرک و پوسیدگی دندان

پرسشی کـه مطرح میشود این اسـت کـه آیا پوسیدگی در ارتودنسی هاي‌ متحرک مانند ارتودنسی نامرئی هم رخ میدهد؟ آیا می‌توان برای جلوگیری از آسیب براکت هاي‌ دائمی، از ارتودنسی شفاف متحرک استفاده کرد؟ این نوع ارتودنسی، تنها ساعاتی در روز در دهان قرار می‌گیرد و برای تمیز کردن دهان و دندان ها می‌توان ان را خارج کرد. پاسخ این اسـت کـه حتی اگر از ارتودنسی هاي‌ متحرک استفاده کنید بازهم ممکن اسـت دچار پوسیدگی شوید. علت اصلی پوسیدگی، باقی ماندن مواد غذایی روی دندان و ایجاد پلاکت اسـت. در صورتی کـه بعد از مصرف غذا، زیر ارتودنسی هاي‌ متحرک را تمیز نکنید، احتمال گیر افتادن ذرات مواد غذایی و پوسیدگی دندان ها بیشتر می‌شود.

مهمترین نکته برای پیشگیری از پوسیدگی دندان ها در هنگام درمان ارتودنسی متحرک؛ مسواک زدن قبل از استفاده از الاینرها اسـت. این تصور کـه پوسیدگی دندان ها در ارتودنسی هاي‌ ثابت بـه دلیل این اسـت کـه نمیتوان ان ها را خارج کرد، کمی اشتباه اسـت. رعایت بهداشت دهان و دندان برای سالم نگه داشتن دندان ها در طول درمان با ارتودنسی متحرک، تقریبا بـه اندازه بریس هاي‌ ثابت، ضروری اسـت و اهمیت دارد.

درمان ارتودنسی در کلینیک دکتر پروین خرازی

زیبایی تنها یکی از دلایل اقدام برای درمان ارتودنسی در کودکان و بزرگسالان اسـت. ارتودنسی ضمن درمان نابهنجاری هاي‌ فک و مرتب سازی دندان ها از پوسیدگی ان ها جلوگیری می کند. تشخیص بهترین روش ارتودنسی برای رفع نابهنجاری هاي‌ فک و دندان، بر عهده ارتودنتیست اسـت. میزان موفقیت درمان نیز در گروی مهارت، تخصص، تجربه و نحوه عملکرد ارتودنتیست خواهد بود.

سفر شـما بـه سمت یک لبخند زیباتر پس از دریافت مشاوره رایگان در کلینیک پزشک پروین خرازی آغاز میشود. این مجموعه بیش از 3 دهه تجربه در حوزه ارائه خدمات ارتودنسی دارد. کلینیک پزشک پروین خرازی همواره در تلاش اسـت تا ضمن حفظ دندان هاي‌ طبیعی بیمار، بهترین درمان ارتودنسی را برای اصلاح رشد فک و دندان ها انجام دهد. هزینه ارتودنسی دراین مجموعه بسته بـه روش انجام کار، نوع نابهنجاری و کیس مورد نظر متفاوت اسـت. جهت رفع هر گونه ابهام و دریافت پاسخ پرسش هاي‌ خود در حوزه ارتودنسی میتوانید بـه سامانه اینترنتی کلینیک پزشک پروین خرازی مراجعه نمایید.

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت