آموزش های اخلاقی

مشخصات خودروهای ایرانی و خارجی
گالری عکس

آموزش های اخلاقی

آموزش کامل كشتی فرنگی

مجموعه : اخبار ورزشی
آموزش کامل كشتی فرنگی

آموزش كشتی فرنگی

 
پژوهشگر :
 
دست و بالا تنه كشیده و بلند و پاها كوتاه می باشد .
 

انواع گارد

 

گارد بسته ، گارد متوسط ، گارد باز

كشتی گیر با گارد بسته شروع میكند و سپس با گارد متوسط وارد بدن كشتی گیر میشود و با گارد باز فن اجرا میكند و سپس با دست گارد مچ دست گارد حریف را گرفته و با دست غیر گارد بالای آرنج حریف را میگیرد .

 

* دست گارد هم دست مدافع است و هم دست مهاجم .

 

– مشخص نمودن گارد گشتی گیر

1- میتوان از زدن استارت استفاده كرد یعنی حریف هر كدام از پاهای خود را برای استارت به جلو بگذارد همان پا گارد اوست .

2- میتوان حریف را سرپا نگه داشته و با دست به پشت او ضربه ای وارد كنیم و هر كدام از پاهای خود را جلو بگذارد همان پا ، پای گارد اوست .

 

آموزش کامل كشتی فرنگی

– دفاع بارانداز برای كشتی گیران مبتدی

دستها را به صورت 90 درجه روی تشك گذاشته و با كف دست به تشك فشار وارد كرده و آرنج ها را از روی تشك بلند می كنیم و سپس پاها را باز كرده بر روی شست قرار میدهیم و زانوها را در جهت فشار از تشك بلند می كنیم .

 

– دفاع بارانداز از قسمت لگن
باید به سمت مخالف فشار وارد شده چرخش كرده « مخالف دستی كه حریف بیشتر وارد بدن نموده » و با لگن خود ضربه ای به حریف وارد می آوریم و سپس به قسمت داخل بدن حریف « عقب » وارد می شویم .

 

– دفاع بارانداز از قسمت دنده ها
بهترین نوع بارانداز از قسمت دنده ها می باشد . در دفاع از قسمت دنده ها باید حركت رو به جلو باشد و باید سینه را به تشك چسبانده و فشار به دست حریف وارد نماییم تا دست او باز شود .

 

– دفاع بارانداز از قسمت بالا تنه و زیر كتف
در این حالت دستها را به حالت صلیب درآورده و بدن را بالاتر از سطح تشك قرار میدهیم و سر را روی تشك چسبانده و دستها باید با زاویه باشد یعنی قسمت داخلی آرنج روی تشك نباشد و از سطح تشك بالاتر قرار گیرد و باسن را مقداری از روی تشك بلند می كنیم .

 

– دفاع كنده فرنگی
1- باید دست را در وسط پای حریف قرار داده و آرنج دست خودمان را زیر پای خود قرار دهیم تا دست حریف از بین آن عبور نكند و بازو را نیز از بالا به دنده خود بچسبانیم و پای دیگر را نیز روی پنجه قرار دهیم و به سمت عقب بدن خودمان یا مخالف حركت بلند كردن حریف حركت كنیم .

 

2- حالا اگر دست حریف از بین دست و دنده های ما رد شود دستمان را باید بین دو پای حریف قرار داده و با دست و پنجه به تشك فشار آورده و به سمت عقب حركت كنیم .

 

3- اگر حریف اجازه ندهد كه دست خودمان را در وسط پای او قرار دهیم باید روی دو پنجه قرار گرفته و سپس به سمت بیرون بچرخیم و به حالت قیچی خودمان را رها كنیم و یا حریف را به پل ببریم .

 

– روش گرم كردن بدن
نرمش باعث می شود كه ضربان قلب كشتی گیر به 130 تا 160 برسد .
گرم كردن باعث میشود كه خون به عضلات برسد و سوخت و ساز بدن بهتر شود همچنین رباطها و تاندونها در اثر نرمش میتواند فشار زیادی را متحمل شود .

 

– شروع كردن نرمش
در ورزش كشتی ضربان قلب نباید به بالاتر از 180 برسد و باید در دمای متوسط و آرام باشد و نباید در حالت نرمش به مرحله اسید لاكتیك برسیم . یعنی باید از سیستم هوازی استفاده شود سپس راه می رویم تا ضربان قلب به 130 برسد سپس حركات كششی سیستم عضلات را قوی میكند و حالت ارتجاعی را چند برابر میكند و سپس حركات متناوب را شروع می كنیم تا ضربان قلب به 160 برسد و استراحت كرده تا دوباره ضربان قلب به 130 برسد و سپس كشتی را شروع می كنیم .

بهترین ضربان قلب برای كشتی گیر 170-180-190 میباشد .

 

آموزش کامل كشتی فرنگی

– انواع بارانداز

1- بارانداز از قسمت لگن :
باید یك دست بیشتر از دست دیگر وارد بدن حریف شود و آن دست بعنوان گیره استفاده میشود . دست باید بطور كامل دور لگن را بگیرد و دست دیگر مچ دست خودمان را میگیرد . برای این بارانداز باید در وسط دو پای حریف قرار گرفته و باید با یك حركت رو به جلو خودمان را در پشت پای حریف جمع كنیم تا مانع عقب آمدن حریف شویم و سپس روی كف پا قرار گرفته و مقداری به سمت جلو حركت می كنیم تا فشار بیشتری وارد شود و با پای خود ضربه ای به زیر شكم حریف وارد كرده و آن را به پل میبریم .

 

2- بارانداز از قسمت دنده ها :
بین پایین سینه تا قسمت پایین شكم ، دست را روی دنده حریف قرار داده و حالت سر همانند روش قبل روی كتف حریف قرار گرفته و با پای خود روی پای حریف قرار می گیریم تا مانع حركت كردن حریف بشویم و سپس روی پا بلند شده پا را به زیر شكم حریف میبریم و ضربه وارد می كنیم تا حریف به پل برود .

 

3- بارانداز از قسمت سینه و زیر كتف :
همانند بارانداز از قسمت لگن میباشد فقط دست را بالای سینه حریف قرار میدهیم .

 

– آمادگی جسمانی
آمادگی جسمانی یك پیشتاز برای عملكرد مفید است . در آمادگی جسمانی بررسی سیستم های :
1- استخوان بندی 2- عضلات 3- قلب و عروق 4- انرژی
میباشد .

 

1- استخوان بندی
چهارچوب اصلی بدن را تشكیل میدهد . استخوانها در محل مفاصل به هم نزدیك میشوند و به ما اجازه حركت می دهند .

 

2- عضلات
نقش رباطها به اتصال دو استخوان بهم مرتبط میشود . رباطها باعث می شود كه فشار بیش از حد روی مفاصل را كنترل كند .
زرد پی : انتهای عضلات را زرد پی می نامند .

 

مینیسك : غضروف هایی هستند كه بین دو استخوان در بدن قرار می‌گیرند و بعنوان بالشتك عمل می كنند و از ضربه خوردن جلوگیري می كنند .

 

3- قلب و عروق
میتوان به وسیله دو و می داني و یا حركات ایستگاهی و یا با حركات 30% یا 23% با زمان كوتاه بدست آورد .

 

4- سیستم های انرژی

1- بین 0 تا 10 ثانیه « غیر هوازی و بدون اسید لاكتیك » كه به مرحله فسفاژن مرتبط میشود . انرژی ذخیره شده در عضله برای اینكار atp میباشد .

 

2- سیستم اسید لاكتیك : كه بین 10 ثانیه تا 2 دقیقه میباشد نیاز به اكسیژن ندارد و از كربوهیدارت برای تامین انرژی استفاده میشود .

 

3- سیستم هوازی : این سیستم به اكسیژن نیاز دارد و از چربی و كربوهیدارت برای سوخت استفاده میشود . برای كم كردن وزن بدن توصیه میشود از ورزشهای طولانی مثلاً دو و می دانی به مدت 30 دقیقه به بالا استفاده شود . دو 1600 متر برای كشتی گیران مفید است و باید 10/5 ثانیه به طول بیانجامد .

 

– عوامل عملكرد جسمانی
قدرت – توان – سرعت – انعطاف پذیری

 

آموزش کامل كشتی فرنگی

– تمرینات گرم كردن

1- دویدن آرام – دویدن متوسط
2- حركات كششی جهت انعطاف در عضلات و مفاصل
3- حركات متناوب – حركات ویژه « مانند كار دو نفره مانند مرور فن و كارهای دیگر »

 

تذكر : گرم كردن نباید طوری باشد كه اسید لاكتیك در بدن بوجود بیاید . فعالیتهایی كه باعث شد ضربان قلب دونده بالاتر از 150 برود .

 

– خاصیت گرم كردن
1- ایجاد گرما
2- ایجاد لغزندگی بین عضلات و مفاصل « در حركات كششی »
احساس امنیت از نظر روانی و روحی
1- افزایش جریان خون
– فرمول پیدا كردن ضربان قلب درهنگام تمرین
حداكثر ضربان قلب 200 = 20-220

 

ضربان مدنظر برای تمرینات هوازی 160 =100/« 80 * 200»

 

برای سیستم هوازی 80% میباشد .
برای سیستم لاكتیك 85% میباشد .
برای سیستم فسفاژن 90% میباشد .

حداكثر ضربان قلب 200 = 20 – 220
تفاوت حداكثر ضربان قلب با ضربان در حال استراحت 140 = 60 – 200

 

ضربان قلب در حال استراحت

درصد اختلاف 112 = 100/« 80 * 140» برای سیستم هوازی

 

ضربان قلب هنگام تمرین 172 = 60 + 112

* برای گرفتن ضربان قلب بهتر است ضربان را در 15 ثانیه گرفته و سپس آن را در 4 ضرب نمائیم .

 

– فن كمر برای مبتدیان
ابتدا پای گارد را جلو گذاشته و پنجه پای دیگر را پشت پا گذاشته و 180 درجه می چرخیم و سپس به حالت سلام در می آوریم و در انتها زانوها را خم كرده و گردن را به سمت پایین می آوریم و سپس همه حركات را با هم تلفیق كرده و اجرا میكنیم .

 

–فن كمر دست باز
دست حمله كننده پشت كتف موافق حریف را میگیرد و همانند بالا عمل می كنیم فقط در هنگام اجرا و هنگامی كه حریف را به افت نزدیك می كنیم باید پای گارد خود را میخ بكنیم تا حریف ما را نتاباند .

 

–فن كمر دست بسته
قفل دست باید پشت شانه حریف قرار بگیرد كه قبلاً در فن كمر دست باز به تنهایی قرار می‌گرفت و حركت همانند روش اول میباشد . قفل دست انتهای زیر بغل یا انتهای بالا تنه می باشد و باید پاها همانند روش قبل ، قبل از ورود به تشك میخ بماند و قفل دست نباید باز شود .

–فن پیچ پیچك « 3 امتیازی »
فن پیچ پیچك زمانی اجرا میشود كه یك دست حریف زیر بغل ماست و یك دست ما نیز زیر بغل حریف می باشد .

 

پای گارد را جلو گذاشته و باید بیرون از دو پای حریف باشد و پای عقب باید كنار پای قبلی قرار بگیرد و جفت شود و دستی كه زیر بغل حریف میباشد خارج شده و بازوی حریف را میگیریم و پل به سمت كشیدن دست حریف برای اجرای فن میباشد و در هوا چرخشی كرده و حریف را به پل میبریم .

 

–فن پیچ پیچك « 1 امتیازی »
در این حالت پاها جفت نمی شود و پاها را به بیرون از پای خود برده و اجرای فن كرده و حریف را خاك می كنیم .
تمرینات بدنسازی با وزنه برای كشتی گیر فرنگی كار

 

قدرت مطلق قدرت – استقامت

– حركات یكضرب تعداد 1-4 90 تا 100 % تعداد 25-15 60%
– حركات دوضرب تعداد 1-4 90 تا 100 % تعداد 25-15 60%
– حركات پرس تعداد 1-4 90 تا 100 % تعداد 25-15 60%
– حركات اسكات پا تعداد 1-4 90 تا 100 % تعداد 25-15 60%
– حركات سرشانه تعداد 1-4 90 تا 100 % تعداد 25-15 60%
– حركات ساعد تعداد 1-4

90 تا 100 % تعداد 25-15 60%

 


اخبار ورزشی

بیشتر بخوانید
چرا قهرمانان مدال‌ های طلایشان را گاز می گیرند؟ (+عکس) چرا قهرمانان مدال‌ های طلایشان را گاز می گیرند؟   شاید شما هم هنگام تماشای روی سکو رفتن قهرمانان المپیک از خود پرسیده باشید که چرا قهرمانان، مدال خود را گاز می ...

تفریحی و سرگرمی

جدیدترین مطالب سایت

رسومات عجیب انسان ها در جنگل آمازون (عکس)
رسومات عجیب انسان ها در جنگل آمازون (عکس)
مشاهده بیشتر