خوشحالی مردم از بازگشت جریان آب به زاینده رود + تصاویر

خوشحالی مردم از بازگشت جریان آب به زاینده رود + تصاویر

خوشحالی مردم از بازگشت جریان آب به زاینده رود، مردم اصفهان از بازگشت آب به زاینده رود بسیار خوشحال هستند.

 

 بعد از ماه‌ها خشکسالی زاینده رود روز جمعه پانزدهم آبان ماه دوباره جریان آب در زاینده رود اصفهان برقرار شد. این بازگشایی به خاطر کشت پاییزه برای مناطق پایین دست و منطقه شرق اصفهان است . مدت باز بودن دریچه های سد 28 روز است ولی مسئولین قول داده اند حداقل 9 ماه در رودخانه زاینده رود و شهر اصفهان جریان آب برقرار باشد .

 

خوشحالی مردم از بازگشت جریان آب به زاینده رود + تصاویر

زاینده رود

خوشحالی مردم از بازگشت جریان آب به زاینده رود + تصاویر

پرآب شدن زاینده رود

خوشحالی مردم از بازگشت جریان آب به زاینده رود + تصاویر

بازگشت جریان آب به زاینده رود

خوشحالی مردم از بازگشت جریان آب به زاینده رود + تصاویر

خوشحالی مردم از بازگشت جریان آب به زاینده رود

خوشحالی مردم از بازگشت جریان آب به زاینده رود + تصاویر

خوشحالی مردم از بازگشت جریان آب به زاینده رود

خوشحالی مردم از بازگشت جریان آب به زاینده رود + تصاویر

خوشحالی مردم از بازگشت جریان آب به زاینده رود

خوشحالی مردم از بازگشت جریان آب به زاینده رود + تصاویر

خوشحالی مردم از بازگشت جریان آب به زاینده رود

خوشحالی مردم از بازگشت جریان آب به زاینده رود + تصاویر

خوشحالی مردم از بازگشت جریان آب به زاینده رود

خوشحالی مردم از بازگشت جریان آب به زاینده رود + تصاویر

خوشحالی مردم از بازگشت جریان آب به زاینده رود

خوشحالی مردم از بازگشت جریان آب به زاینده رود + تصاویر

خوشحالی مردم از بازگشت جریان آب به زاینده رود

خوشحالی مردم از بازگشت جریان آب به زاینده رود + تصاویر

 

معرفی پل خواجوی اصفهان (عکس)

مکان های دیدنی چهار محال و بختیاری + تصاویر

همه چیز در مورد سی و سه پل اصفهان