خرید و فروش در اینترنت

نقاشی که آلزایمر داشت ( عکس)

نقاشی که آلزایمر داشت ( عکس)

هنرمند نقاشی که آلزایمر داشت قصد داشت یک پرتره از خود بکشد . وی در طول 5 سال چندین پرتره از خود کشید .

 

در تصاویر مشخص است حال وی چطور رو به وخامت بوده است.

 

مجله تالاب : «ویلیام اوترموهلن» یک نقاش هنرمند مبتلا به بیماری آلزایمر بود؛ وی از سال 1996 مبتلا به این بیماری شد؛ وی تصمیم گرفت پرتره خودش را بکشد اما به علت از دست دادن حافظه این تابلو 5 سال طول کشید و او چند پرتره کشید.

 

در برخی از نقاشی‌های وی، می‌توان متوجه این نابسامانی حافظه شد؛ هیچکدام از پرتره‌ها شبیه به وی نیستند زیرا وی قادر به درک و شناسایی نبوده است.

نقاش در سال 2007 فوت کرده است و آثار وی اکنون در گالری به نمایش گذاشته شده است.

 

نقاشی که آلزایمر داشت ( عکس)

نقاشی که آلزایمر داشت

1967

نقاشی که آلزایمر داشت ( عکس)
1996

نقاشی که آلزایمر داشت ( عکس)
1996

نقاشی که آلزایمر داشت ( عکس)
1997

نقاشی که آلزایمر داشت ( عکس)
1997

نقاشی که آلزایمر داشت ( عکس)
1998

نقاشی که آلزایمر داشت ( عکس)
1999

نقاشی که آلزایمر داشت ( عکس)
2000