جوجه تیغی، غذایی مرگ آور برای مار گرسنه (عکس)

جوجه تیغی، غذایی مرگ آور برای مار گرسنه (عکس)

مار ها شاید عجیب ترین غذاها را در بین حیوانات انتخاب می کنند. بارها دیده شده که مارهای گرسنه به خاطر انتخاب اشتباه غذای خود کشته شدند.

 

یک مار پیتون که یک جوجه تیغی بزرگ را بلعیده بود به سرانجامی تلخ مبتلا شد و هم خودش و هم جوجه تیغی کشته شدند.

 

جوجه تیغی در درون شکم مار تیغ‌هایش را باز و در شکم مار فرو کرد. نتیجه، خونریزی داخلی مار و کشته شدن مار بود.

 

مأموران حیات وحش که با جثه عظیم و باد کرده مار پیتون مواجه شده بودند با باز کردن شکم مار، تیغ‌های جوجه تیغی را در جدار شکم مار یافتند و در این حال جثه مرده جوحه تیغی را نیز از درون شکم مار درآوردند.

 

جوجه تیغی، غذایی مرگ آور برای مار گرسنه (عکس)

مار گرسنه

جوجه تیغی، غذایی مرگ آور برای مار گرسنه (عکس)

جوجه تیغی

جوجه تیغی، غذایی مرگ آور برای مار گرسنه (عکس)

عکس های دیدنی از مار گرسنه

جوجه تیغی، غذایی مرگ آور برای مار گرسنه (عکس)

مرگ مار بر اثر بلعیدن جوجه تیغی

جوجه تیغی، غذایی مرگ آور برای مار گرسنه (عکس)

خورده شدن جوجه تیغی توسط مار

جوجه تیغی، غذایی مرگ آور برای مار گرسنه (عکس)

مرگ مار پس از بلعیدن جوجه تیغی

جوجه تیغی، غذایی مرگ آور برای مار گرسنه (عکس)

بلعیدن جوجه تیغی

جوجه تیغی، غذایی مرگ آور برای مار گرسنه (عکس)

مار و جوجه تیغی

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

جدیدترین مطالب سایت