این مرد مار افعی پرورش میدهد (+عکس)

این مرد مار افعی پرورش میدهد (+عکس)

بسیاری از مردم از مار وحشت دارند مخصوصا آنکه مار افعی باشد.ضهر مار افعی می تواند در کمتر از 1 ساعت یک انسان را از پای درآورد.

 

به گزارش تالاب : شغل این آقا پرورش مارهای افعی است. واوا سورش ، این مرد هندی شغل عجیبی دارد. او یک پرورش دهنده و رام کننده مار است. او همچنان با مار ها سر و کله میزند که گویی یک موش در دست گرفته است. او با نمایش تسلطش بر مار ها هزینه زندگی خود را در میآورد.

 

این مرد مار افعی پرورش میدهد (+عکس)

این مرد مار افعی پرورش

این مرد مار افعی پرورش میدهد (+عکس)
 
 این مرد مار افعی پرورش
 
این مرد مار افعی پرورش میدهد (+عکس)
 
 این مرد مار افعی پرورش

این مرد مار افعی پرورش میدهد (+عکس)

این مرد مار افعی پرورش 
 
این مرد مار افعی پرورش میدهد (+عکس)
 
این مرد مار افعی پرورش 

این مرد مار افعی پرورش میدهد (+عکس)

 
 

این مرد مار افعی پرورش میدهد (+عکس)

 
 
این مرد مار افعی پرورش میدهد (+عکس)
 
 

این مرد مار افعی پرورش میدهد (+عکس)

 

این مرد مار افعی پرورش میدهد (+عکس)

 

این مرد مار افعی پرورش میدهد (+عکس)

 
جدیدترین مطالب سایت