دلیل خنده شهیدان در لحظه شهادت چیست؟ (عکس)

دلیل خنده شهیدان در لحظه شهادت چیست؟ (عکس)

عکس های زیبا از شهیدان که در لحظه به شهادت رسیدن که باعث تعجب است. در میان رزمندگان مشهور و مرسوم است که در لحظات شهادت حتما به حضور معشوق شان واصل می شوند. تصاویر زیر گویای لحظات شروع یک حیات ابدی را بازگو می کند.

 

دلیل خنده شهیدان در لحظه شهادت چیست؟ (عکس)

 

فراهم کردن خانه مناسب برای پدر شهید (+عکس)

وصیت نامه شهید سید جلیل میری (غواص شهید)

رهبر مهمان منزل شهید همدانی شد + تصاویر