معدن آسبستوس- کانادا

معدن آسبستوس- کانادا

معدن آسبستوس یکی از معادن ششگانه طبیعی پنبه نسوز در کاناداست. این ماده مقاومت بسیار بالایی در برابر گرما دارد و به سادگی آتش نمیگیرد و این تنها خاصیت خوب آن است اما از طرفی چنانچه فردی مدام در مجاورت پنبه نسوز قرار بگیرد و از هوای اطراف آن تنفس کند، نه تنها احتمال ابتلا به بیماری سرطان در او زیاد میشود بلکه ممکن است به بیماریهای دیگری هم دچار شود.

 

استخراج این ماده به حدی خطرناک است که اتحادیه اروپا بهره​برداری از آن را در سراسر اروپا ممنوع کرده. این در حالی است که کارگران معادن پشم شیشه منطقه تتفورد در کانادا همچنان در حال فعالیت هستند و از همه مهمتر اینکه در بخشهای مس اطراف معدن، خانوادههای بسیاری در کنار نخالههای پنبه نسوز زندگی میکنند.

 این حال طبعیت زیبا و بکر اطراف معدن، گردشگران زیادی را به این منطقه میکشاند؛ افرادی که از خطرناک بودن پنبه نسوز بیخبرند و از سر کنجکاوی به داخل معدن هم سرک میکشند. به همین خاطر سفر به این منطقه هم ممنوع اعلام شده مگر در موارد خاص و با رعایت نکات ایمنی و همراه داشتن ماسک اکسیژن برای تنفس هوای عاری از پشم شیشه.