این سرباز سوری با خون رأی داد + تصاویر

این سرباز سوری با خون رأی داد + تصاویر

سرباز سوری، به جای گذاشتن اثر جوهر خودکار روی برگه رأی، نامزد مورد نظر خود را با خون خودش انتخاب کرد.به نوشته العالم، در این تصویر که توسط خبرنگاران و عکاسان حاضر در سوریه مخابره شده است، سرباز سوری نامزد مورد نظرش را با خون خودش انتخاب کرده است.

 

از چند روز قبل، شمار قابل توجهی از خبرنگاران  کشورهای مختلف برای پوشش انتخابات سوریه به این کشور رفته اند.

 

این سرباز سوری با خون رأی داد + تصاویر
 
 

این سرباز سوری با خون رأی داد + تصاویر