کلکسیونی جالب از مغز انسان ها + تصاویر

کلکسیونی جالب از مغز انسان ها + تصاویر

«آدام وورِس» عکاس آمریکایی است که برای یک مجله علمی آمریکایی کار می‌کند، وی از مغزهایی که از سال 1960 جمع آوری و به دست فراموشی سپرده شده بودند تصاویری انداخته است.

 

این مغزهای بیماران بیمارستان روانی ایالت تگزاس که فوت شده بودند است. دانشمندان تمام اندام مغز یا بخشی از آنها را در فرمالین قرار داده بودند تا برای تحقیقات آینده مورد آزمایش قرار گیرند.

 

(محلول 37 تا 50 درصد گاز فرمالدئید در آب است، ماده اولیه تولید فرمالین متانول است، متانول یک الکل با نقطه جوش 65℃ بوده که به سرعت تبخیر شده  و پس از اختلاط با اکسیژن هوا یک گاز قابل انفجار تولید می‌کند که جهت جلوگیری از خطرات حمل و نقل و ذخیره سازی متانول از تجهیزات ضد جرقه ، لوازم اعلام و اتفاء حریق، حسگرهای نشت گاز ، مخازن مجهز به سردکن، سامانه تزریق گاز نیتروژن ، لوازم شعله خفه کن و… استفاده می‌گردد).

 

دانشگاه تگزاس در حال حاضر شروع به اسکن این مغزها و تجزیه و تحلیل خصوصیات آنها کرده است.

 

کلکسیونی جالب از مغز انسان ها + تصاویر

 

کلکسیون مغز

 

کلکسیونی جالب از مغز انسان ها + تصاویر

 

مغز انسان ها

 

کلکسیونی جالب از مغز انسان ها + تصاویر

 

کلکسیون مغز انسان ها

 

کلکسیونی جالب از مغز انسان ها + تصاویر

 

کلکسیونی جالب از مغز انسان ها

 

کلکسیونی جالب از مغز انسان ها + تصاویر

 

کلکسیونی جالب از مغز انسان ها

 

کلکسیونی جالب از مغز انسان ها + تصاویر

 

کلکسیونی جالب از مغز انسان ها

 

کلکسیونی جالب از مغز انسان ها + تصاویر

 

کلکسیونی جالب از مغز انسان ها

 

کلکسیونی جالب از مغز انسان ها + تصاویر

 

کلکسیونی جالب از مغز انسان ها

 

کلکسیونی جالب از مغز انسان ها + تصاویر

 

کلکسیونی جالب از مغز انسان ها

 

کلکسیونی جالب از مغز انسان ها + تصاویر

 

کلکسیونی جالب از مغز انسان ها

 

کلکسیونی جالب از مغز انسان ها + تصاویر

 

کلکسیونی جالب از مغز انسان ها

 

کلکسیونی جالب از مغز انسان ها + تصاویر

 

کلکسیونی جالب از مغز انسان ها

 

کلکسیونی جالب از مغز انسان ها + تصاویر

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

جدیدترین مطالب سایت