بهترین فرصت های شغلی برای زنان

بهترین فرصت های شغلی برای زنان

بهترین و پرسودترین فرصت های شغلی برای زنان در سال 2015 ,موقعیت های شغلی مرتبط با حوزه های پزشکی و درمانی مانند متخصص زنان، پرستاری، متخص بیهوشی و روانپزشکی در صدر شغل هایی قرار میگیرند که بهترین میزان حقوق را برای زنان دارند.

 

با وجود این که بازار کار بخش های مختلف برخی صنایع و مشاغل همچنان در اختیار مردان است با این حال بسیاری از شغل ها وجود دارد که در ان ها نه تنها زنان بخش زیادی از نیروی کار را تشکیل میدهند بلکه درآمدهای خوبی نیز در این حرفه ها و مشاغل دارند.

 

در اخیر ترین مطالعه ای که موسسه PayScale بر روی مشافل مختلف انجام داده است، تمرکز ان بر روی موقعیت های شغلی بوده است که حداقل 40 تا 45 درصد از نیروی کاری ان ها را زنان تشکیل میدهند.

 

بهترین فرصت های شغلی برای زنان

بهترین فرصت های شغلی برای زنان

 

ناتیج این مطالعه نشان می‌دهد که موقعیت های شغلی مرتبط با حوزه های پزشکی و درمانی مانند متخصص زنان، پرستاری، متخص بیهوشی و روانپزشکی در صدر شغل هایی قرار میگیرند که بهترین میزان قوق را برای زنان دارند.

 

حوزه پزشکی و خدمات درمانی از لحاط میزان درامد و حقوق هم برای مردان و هم برای زنان مفید و پربازده است.

 

علاوه براین پیش بینی ها نشان می دهد که حوزه پزشکی و خدمات درمانی نه تنها در حال حاضر بسیار پربازده است بلکه در آینده نیز رشد و توسعه بیشتری خواهد داشت و افراد بیشتری به ویژه زنان می‌توانند در آن حضوری مثبت و مفید داشته باشند.

 

بعد از حوزه خدمات بهداشتی و درمانی موقعیت های کاری در زمینه های هنر و طراحی نیز میزان حقوق دریافتی نسبتا خوبی را برای نیزوی کاری زنان دارد.

 

در ادامه لیستی از پردرآمدترین فرصت های شغلی را برای زنان در کنار متوسط حقوق دریافتی انها را مشاهده می کنید.

 

بهترین فرصت های شغلی برای زنان

منبع: بازار خبر

جدیدترین مطالب سایت