نجات زن حبس شده در ماشین از غرق شدن (عکس)

مجموعه : اخبار حوادث
نجات زن حبس شده در ماشین از غرق شدن (عکس)

دو افسر پلیس با شکستن شیشه خودروی بی.ام.و توانستند زن جوان را از غرق شدن نجات دهند.

 

این زن جوان که سوار بر خودروی بی.ام.و با سرعت بالا به داخل رودخانه “ویته ماتا” در “اوکلند” افتاده بود چیزی نمانده بود زیر آب برود که دو پلیس با حضور به موقع و اقدام سریع او را از مرگ نجات دادند.

 

این دو پلیس در ابتدا سعی کردند با ضربه باتوم درهای ماشین را باز کنند و زن را نجات دهند اما موفق نشدند. در لحظاتی که قسمت جلوی خودرو به زیر آب رفته بود و زن به صندلی عقب امده بود و کمک می خواست یکی از پلیس ها با پرتاب سنگ شیشه عقب را شکست و زن را از ماشین بیرون آورد. این پلیس پس از نجات زن گفته تنها یک دقیقه تا زیرآب رفتن کامل اتومبیل زمان باقی بوده که وی شیشه را شکسته است.

 

نجات زن حبس شده در ماشین از غرق شدن (عکس)

نجات زن

نجات زن حبس شده در ماشین از غرق شدن (عکس)

زن در حال غرق شدن

نجات زن حبس شده در ماشین از غرق شدن (عکس)

نجات در حال غرق شدن

نجات زن حبس شده در ماشین از غرق شدن (عکس)

نجات زن در حال غرق شدن

نجات زن حبس شده در ماشین از غرق شدن (عکس)

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

جدیدترین مطالب سایت