حمله سگ وحشی به یک مرد کارتن خواب

مجموعه : اخبار حوادث
حمله سگ وحشی به یک مرد کارتن خواب

مرد بی خانمانی که در کنار خیابان ایستاده و نظاره گر رفت آمد مردم بود مورد حمله سگ” پیت بول” پلیس در حالی قرار گرفت که تلاش مردم برای نجات وی نتیجه ای در بر نداشت.

 

مجله تالاب : تلاش پلیس برای جدا کردن سگ از مرد بی خانمان نیز نتیجه ای نداشت و در نهایت به ضرب گلوله پلیس کشته شد.

 

مرد بی خانمان ۵۰ ساله با جراحات و صدمات جدی که در نتیجه پارگی در قسمت پهلو و دست  سمت چپ به وجود آمده بود به بیمارستان متدیست نیویورک منتقل شد.

 

حمله سگ وحشی به یک مرد کارتن خواب
 
حمله سگ وحشی به یک مرد کارتن خواب
 
حمله سگ وحشی به یک مرد کارتن خواب

حمله سگ وحشی به یک مرد کارتن خواب

حمله سگ وحشی به یک مرد کارتن خواب