یاداشت پوران درخشنده برای درگذشت هما روستا

مجموعه : اخبار چهره ها
یاداشت پوران درخشنده برای درگذشت هما روستا

غم و اندوه در یاداشت پوران درخشنده نسبت به مرگ هما روستا

 

پوران درخشنده با انتشار عکس زیر نوشت:

 

باورم نميشه كه هماي عاشق نباشه اون همه شور و شيدايي نباشه نميتوانم اون همه شور وكلكل كردن با نقشش را فراموش كنم چقدر عاشقانه سر جلسات تمرين با عطيه حاضر ميشد تا پاسي از شب ميماند كه او را بيشتر كشف كند و بازافزيني كند تجربه كاركردن با او و همذات پنداريش با شخصيت شكيبه فيلم ًپرنده كوچك خوشبختي را هرگز فراموش نخواهيم كرد نازنين بانو…روحش شاد ويادش مانا در دل وجان

 

روحش شاد

یاداشت پوران درخشنده برای درگذشت هما روستا

واکنش پوران درخشنده به مرگ هما روستا

 

 
جدیدترین مطالب سایت