تصاویر دیدنی پشت صحنه معمای شاه

تصاویر دیدنی پشت صحنه معمای شاه

تصاویر دیدنی پشت صحنه معمای شاه، مجموعه تلویزیونی معمای شاه ، تاریخ معاصر را به تصویر کشیده و داستان آن در خصوص جریانات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در دوره سلطنت محمدرضا پهلوی است. در این مجموعه قرار است به وقایع مهم تاریخی همچون ۱۷ شهریور، کشتار کفن پوشان ورامین، کودتای ۲۸ مرداد، منزل حضرت امام خمینی (ره) در قم، کمیته ی ضد خرابکاری و غیره پرداخته شود. همچنین به بخش هایی از زندگی آیت الله کاشانی، شهید نواب صفوی، شهید مطهری، آیت الله طالقانی و شهید بهشتی نیز پرداخته شده است.

 

تصاویر دیدنی پشت صحنه معمای شاه

پشت صحنه

 تصاویر دیدنی پشت صحنه معمای شاه

معمای شاه

 تصاویر دیدنی پشت صحنه معمای شاه

 سریال معمای شاه

 تصاویر دیدنی پشت صحنه معمای شاه

 عکس های سریال معمای شاه

  تصاویر دیدنی پشت صحنه معمای شاه

تصاویر دیدنی پشت صحنه معمای شاه

   تصاویر دیدنی پشت صحنه معمای شاه

تصاویر دیدنی پشت صحنه معمای شاه

 تصاویر دیدنی پشت صحنه معمای شاه

تصاویر دیدنی پشت صحنه معمای شاه

     تصاویر دیدنی پشت صحنه معمای شاه

تصاویر دیدنی پشت صحنه معمای شاه

   تصاویر دیدنی پشت صحنه معمای شاه

تصاویر دیدنی پشت صحنه معمای شاه

    تصاویر دیدنی پشت صحنه معمای شاه

 

منبع : ایسنا

 

تصاویر جالب و دیدنی از پشت صحنه سریال شمعدونی

عکس های دیدنی از پشت صحنه سریال در حاشیه

عکس هایی از پشت صحنه سریال «فوق سری»

جدیدترین مطالب سایت