تصاویری از چهره قبل و بعد از عمل ستارگان بالیوود

تصاویری از چهره قبل و بعد از عمل ستارگان بالیوود

همانطور که مشاهده میکنید جراحی زیبایی در بین ستارگان بالیوود هم زیاد شده و برای زیباتر شدن دست به عمل های زیادی میزنند.

 

تصاویری از چهره قبل و بعد از عمل ستارگان بالیوود

 

1. چشیلپا شتی :

 

تاکنون نه یک بار بلکه دو بار عمل زیبایی بینی داشته است، شیلپا هرگز زیبایی آنچنان چشمگیری نداشته، جراحی پلاستیک او را تغییر داده است.

 

 

2. راخی ساوانت :

تصاویری از چهره قبل و بعد از عمل ستارگان بالیوود

 

 

خیلی از انواع جراحی ها از کاشت های سیلکونی تا عمل بینی و لب را انجام داده ولی متاسفانه نتیجه زیاد مثبت نبوده است.

 

 

3. پریانکا چوپرا :

تصاویری از چهره قبل و بعد از عمل ستارگان بالیوود

 

 

دختر شایسته سابق دنیا هرگز درباره قیافه تغییر یافته اش صحبت نکرده است، برای مثال او بینی چاقی داشت و اکنون لاغر شده است.حدس می زنیم این مورد مربوط به لاغرشدن نمی باشد بلکه جراحی پلاستیک است.

 

 

4. کانگانا رانات :

تصاویری از چهره قبل و بعد از عمل ستارگان بالیوود

 

 

این بازیگر بالیوودی نیز در فیلمی که اخیرا بازی کرده لب هایش پر تر شده است.

 

 

5. شازان پادامسی :

تصاویری از چهره قبل و بعد از عمل ستارگان بالیوود

 

 

بعد از بازی در اولین فیلمی که بازی کرد لب هایش خیلی بیشتر از قبل پر تر شد ! واضح است او از قیافه معصوم خود زیاد راضی نبوده و خواسته جذابیت بیشتری به خود بدهد. به هر حال تصویر قبل از عمل او به مراتب دلنشین تر است.

 

 

6. کوینا میترا :

تصاویری از چهره قبل و بعد از عمل ستارگان بالیوود

 

 

نتیجه جراحی این هنرپیشه بالیوودی از همه شرم آور تر است و احتمالا افرادی که دوستدار جراحی زیبایی هستند با دیدن او پشیمان می شوند.

 

 

7. پرییتی زینتا :

تصاویری از چهره قبل و بعد از عمل ستارگان بالیوود

 

عمل زیبایی بینی ، بالا بردن ابرو و کشیدن پوست انجام داده است.

 

 

8. مینیشا لامبا :

تصاویری از چهره قبل و بعد از عمل ستارگان بالیوود

دیگر قربانی جوانی که در جراحی زیبایی موفق نبوده است. او بینی اش را برای جذاب تر شدن باریک تر کرده است ولی هیچ نتیجه مثبتی برای قیافه و شغلش نداشته و همچنان معدود فیلم هایی است که در کارنامه خود دارد.