مجموعه : عکس های دیدنی
بروزرسانی : 24 خرداد 1397

تصاویر دیدنی از مانور تفنگداران دریایی روسیه

تصاویر دیدنی از مانور تفنگداران دریایی روسیه

تصاویر زیر مربوط به مانور نظامی نیروهای تفنگداران دریایی ارتش روسیه می باشد . این مانور جالب در اقیانوس آرام برگزار شد.

تصاویر دیدنی از مانور تفنگداران دریایی روسیه

مانور

تصاویر دیدنی از مانور تفنگداران دریایی روسیه

مانور جالب

تصاویر دیدنی از مانور تفنگداران دریایی روسیه

مانور تفنگداران

تصاویر دیدنی از مانور تفنگداران دریایی روسیه

مانور تفنگداران دریایی

تصاویر دیدنی از مانور تفنگداران دریایی روسیه

مانور تفنگداران دریایی روسیه

تصاویر دیدنی از مانور تفنگداران دریایی روسیه

تصاویر مانور تفنگداران دریایی روسیه

تصاویر دیدنی از مانور تفنگداران دریایی روسیه

سربازان روسی

تصاویر دیدنی از مانور تفنگداران دریایی روسیه

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت