عکس‌های آتلیه ای جالب در عصر قاجار

مجموعه : عکس های دیدنی
عکس‌های آتلیه ای جالب در عصر قاجار

دختری با لباس قجری در اندرونی در حال بازی تخت نرد؛ قلیان پر نقش و نگار در سمت راست تصویر دیده می شود. عکاس: آنتوان سوریوگین

 

عکس‌های آتلیه ای جالب در عصر قاجار

 

ناصردین شاه در حال قلیان کشیدن

عکس‌های آتلیه ای جالب در عصر قاجار
 

عکس‌های آتلیه ای جالب در عصر قاجار

دو دختر در لباس قاجاری در اندروی با قلیانی در دست. عکاس: آنتوان سوریوگین

 

 

عکس‌های آتلیه ای جالب در عصر قاجار

عکس چند زن در تفرج با قلیان. عکاس: ناشناس

 

عکس‌های آتلیه ای جالب در عصر قاجار

 

عکس آتلیه ای با قلیان. عکاس آنتوان سوریوگین

 

عکس‌های آتلیه ای جالب در عصر قاجار

 

بانو شکوه عظمی دختر احمدخان علاء الدوله با قلیان در اندرونی. عکس از “دنیای زنان قاجار”

 

عکس‌های آتلیه ای جالب در عصر قاجار

 

زنی در کنار گهواره فرزندش با قلیانی در سمت چپ عکس. عکاس: احتمالا آنتوان سوریوگین

 

 

عکس‌های آتلیه ای جالب در عصر قاجار

زنان قاجاری در کنار کرسی و با قلیانی پر نقش و نگار. عکاس: آنتوان سوریوگین

 

عکس‌های آتلیه ای جالب در عصر قاجار

 

عکس جمعی با یکی از شاهزادگان. عکاس: ناشناس

 

 

عکس‌های آتلیه ای جالب در عصر قاجار

عکس مرد و دو زن از اقوام ایرانی؛ قلیان در گوشه تصویر دیده می‌شود. عکاس: ناشناس

 

عکس‌های آتلیه ای جالب در عصر قاجار

 

عکس جمعی زنان یک خانواده، قلیان در گوشه تصویر دیده می شود. عکس از”دنیای زنان قاجار”

 

عکس‌های آتلیه ای جالب در عصر قاجار

 

مراسم نامزدی طاهر و توران عنایم. عکس از “دنیای زنان قاجار”

 

عکس‌های آتلیه ای جالب در عصر قاجار

 

ضیافتی با حضور بزرگان شهر. عکاس: ناشناس

 

 

عکس‌های آتلیه ای جالب در عصر قاجار

بست نشینی در سفارت انگلیس؛ قلیان‌ها در دست متحصین دیده می‌شود. عکاس: ناشناس

 

عکس‌های آتلیه ای جالب در عصر قاجار

 

قلیان کشیدن در تفرج. عکاس: ناشناس

 

عکس‌های آتلیه ای جالب در عصر قاجار

 

حاج سید ابراهیم کنسول عثمانی و قلیان. عکاس: عبدالله قاجار

عکس‌های آتلیه ای جالب در عصر قاجار

 

 

 

جدیدترین مطالب سایت