عکس های دیدنی از ترکیب معماری و بدن انسان

مجموعه : عکس های دیدنی
عکس های دیدنی از ترکیب معماری و بدن انسان

 

گروهی از افراد با جای دادن بدن خود در ساختمان ها و مکان های مختلف، ترکیبی ز بدن انسان و معماری به وجود آورده اند.

 

بدن انسان‌ها در فضای شهری یک طرح موقتی با هدف ایجاد تنوع در محیط معماری شهری است. هدف از ارائه و اجرای طرح “بدن انسان‌ها در فضای شهری”، از یک سو به تصویر کشیدن ساختار عملی شهر و از سویی دیگر نمایان ساختن احتمالات و فضاهای جنبشی و حرکتی محدود شده اما در عین حال رعایت قوانین و تمام محدودیت‌های قانونی است. این طرح با قرار دادن بدن افراد در نقاط مشخص شده و اعمال این نوع ابتکار، به دنبال ایجاد یک فرایند و نوعی محرک است که عابرین و سایر مشاهده کنندگان را به فکر وا می‌دارد.

 

مشاهده این تصاویر زنده، رهگذران، ساکنان و مخاطبان را تحریک به بازتاباندن فضای شهری اطراف خود و بازنگری در حرکات، رفتارها و عاداتشان می‌نماید. “بدن انسان‌ها در فضای شهری” ساکنان شهر را دعوت به عبور و رفت و آمد عادی و روزمره خود در شهر همراه با ایجاد یک نوع ارتباط قوی‌تر و نزدیک‌تر با محله، منطقه و شهر خود می‌نماید. این طرح موقتی که در اصل نوعی مداخله در محیط معماری شهر محسوب می‌شود، بعد از پایان مدت اجرا هیچ نوع اثر و ردپایی از خود به جای نمی‌گذارد؛ اما قطعاً برای مدتی طولانی و شاید تا ابد در حافظه شاهدان عینی خود باقی خواهد ماند.

 

عکس های دیدنی از ترکیب معماری و بدن انسان

عکس های دیدنی

 

عکس های دیدنی از ترکیب معماری و بدن انسان

تنوع در معماری شهری

 

عکس های دیدنی از ترکیب معماری و بدن انسان

تلفیق بدن انسان و معماری

 

عکس های دیدنی از ترکیب معماری و بدن انسان

عکس های جالب

 

عکس های دیدنی از ترکیب معماری و بدن انسان

ترکیب معماری و بدن انسان

 

عکس های دیدنی از ترکیب معماری و بدن انسان

عکس های جالب بدن انسان

 

عکس های دیدنی از ترکیب معماری و بدن انسان

بدن انسان در معماری

 

عکس های دیدنی از ترکیب معماری و بدن انسان

بدن انسان و معماری

 

عکس های دیدنی از ترکیب معماری و بدن انسان

عکس های متنوع

 

عکس های دیدنی از ترکیب معماری و بدن انسان

طرح بدن انسان در معماری شهری

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب