مجموعه : عکس های طبیعت
بروزرسانی : 24 بهمن 1397

عکس های آتشفشانی با گدازه های آبی رنگ

عکس های آتشفشانی با گدازه های آبی رنگ

آتشفشان کاوا ایجن در جاوه اندونزی ، یکی از آتشفشان های مشهور جهان به حساب می آید که به سبب گدازه آبی رنگ خود در جهان شهرت خاصی داشته و علت آبی بودن گدازه های آن نیز در ترکیب گازهای خروجی این آتشفشان خلاصه شده است.

عکس های آتشفشانی با گدازه های آبی رنگ

آتشفشان زیبا

عکس های آتشفشانی با گدازه های آبی رنگ

آتشفشان با گدازه های آبی

عکس های آتشفشانی با گدازه های آبی رنگ

گدازه های آبی رنگ

عکس های آتشفشانی با گدازه های آبی رنگ

آتشفشانی با گدازه های آبی رنگ

عکس های آتشفشانی با گدازه های آبی رنگ

عکس های آتشفشان 

عکس های آتشفشانی با گدازه های آبی رنگ

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت