آتشفشانی که پس از 42 سال خشمگین شد

مجموعه : اخبار حوادث
آتشفشانی که پس از 42 سال خشمگین شد

آتشفشانی که در کشور شیلی پس از 42 سال شروع به فوران کرده است. کوه آتش فشان “کالبیوکو” در شیلی برای نخستین بار پس از 42 سال فعال شد.

 

با فعال شدن دوباره این کوه آتش فشان در روز چهارشنبه، ستون بزرگی از دود و گردو غبار در آسمان شکل گرفت.

 

علاوه براین چهارشنبه شب، سنگ های مذاب و داغ قرمز رنگ از دهانه این کوه به آسمان پرتاب می شدند.

 

آتشفشانی که پس از 42 سال خشمگین شد

فوران آتشفشان

آتشفشانی که پس از 42 سال خشمگین شد

فوران آتشفشان در شیلی

آتشفشانی که پس از 42 سال خشمگین شد

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت