بروزرسانی : 23 آذر 1401

عکس نوشته عاشقانه پروفایل | عکس پروفایل عاشقانه (جدید)

عکس نوشته عاشقانه پروفایل | عکس پروفایل عاشقانه (جدید)

عشق عقل از سر ما برد ولی اجباری
من نفهمیده نشستم به گذارت؛ آری

عکس نوشته عاشقانه پروفایل

عکس نوشته عاشقانه پروفایل | عکس پروفایل عاشقانه (جدید)

کم حافظه ترین موجود دنیا ماهی نیست
اون آدمیه که بهش مجبت می کنی…

عکس پروفایل پسرانه

عکس نوشته عاشقانه پروفایل | عکس پروفایل عاشقانه (جدید)

عکس پروفایل جدید

عکس نوشته عاشقانه پروفایل | عکس پروفایل عاشقانه (جدید)

جز خاطرات تو هیچ چیزی این جا نیست

عکس پروفایل خاص دخترونه

عکس نوشته عاشقانه پروفایل | عکس پروفایل عاشقانه (جدید)

یادت بماند
دوست داشتن به جان آدم سنجاق می‌شود
آنرا برای کسیکه تو را نمی فهمد
حیف نکن
آدم یک جان که بیشتر ندارد…

عکس پروفایل عاشقانه جدید

عکس نوشته عاشقانه پروفایل | عکس پروفایل عاشقانه (جدید)

هیچوقت عشق رو
گدایی نکن
چیز با ارزش
رو به گدا نمیدن

عکس پروفایل خاص پسرونه

عکس نوشته عاشقانه پروفایل | عکس پروفایل عاشقانه (جدید)

دِل بَر تو نَهَم
کِه راحَت
ِجانِ منی…!

عکس پروفایل عاشقانه دونفره

عکس نوشته عاشقانه پروفایل | عکس پروفایل عاشقانه (جدید)

هـيچوقت به چيزى كه براى تو نيست وابسته نشو.

عکس پروفایل غمگین

عکس نوشته عاشقانه پروفایل | عکس پروفایل عاشقانه (جدید)

من به غمگین ترین
حالت ممکن شادم
تو به آشوب دلم
ثانیه اي فکر نکن …

عکس پروفایل دخترونه

عکس نوشته عاشقانه پروفایل | عکس پروفایل عاشقانه (جدید)

عکس پروفایل عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه پروفایل | عکس پروفایل عاشقانه (جدید)

عکس پروفایل عاشقانه دونفره

عکس نوشته عاشقانه پروفایل | عکس پروفایل عاشقانه (جدید)

ما معتادِ همیم،
خیال میکنیم عاشقیم!

پروفایل عاشقانه خاص

عکس نوشته عاشقانه پروفایل | عکس پروفایل عاشقانه (جدید)

یوقتا دیگه توان جنگیدن نداری؛
باید بشینی و تموم شدنتو نگاه کنی!

عکس پروفایل پسرانه

عکس نوشته عاشقانه پروفایل | عکس پروفایل عاشقانه (جدید)

خدایی را دوست دارم
که عالم همه ی ي ي ي ي دیوانه اوست

عکس پروفایل جدید

عکس نوشته عاشقانه پروفایل | عکس پروفایل عاشقانه (جدید)

دنیا قانون عجیبی دارد …
هفت میلیارد آدم
و فقط با یکی از انها احساس تنهایی نمی‌کنی
و خدا نکند که آن یک نفر تنهایت بگذارد
آن وقت حتی با خودت هم غریبه می شوی…

عکس نوشته عاشقانه پروفایل | عکس پروفایل عاشقانه (جدید)

عکس پروفایل خاص

عکس نوشته عاشقانه پروفایل | عکس پروفایل عاشقانه (جدید)

دستِ مرا بگیر که باغ نگاه تو
چندان شکوفه ریخت که هوش از سَرم ربود !

عکس پروفایل عاشقانه دونفره

عکس نوشته عاشقانه پروفایل | عکس پروفایل عاشقانه (جدید)

پروفایل عاشقانه خاص

عکس نوشته عاشقانه پروفایل | عکس پروفایل عاشقانه (جدید)

کاش بارانی شود،
این هوا
این خیابان!
و توی لج‌باز
چاره‌اي جز تسلیم شدن نداشته باشی!
این که کنارت بیاستم
و چتر را روی سرت بگیرم!
تو آهسته لبخند بزنی
و من سریع‌تر خیس شوم…

عکس پروفایل پسرانه

عکس نوشته عاشقانه پروفایل | عکس پروفایل عاشقانه (جدید)

دوست یعنی
دور از هم
و:واسه هم
س:سایه ي هم
ت:تا عمر داریم برای هم

عکس پروفایل جدید

عکس نوشته عاشقانه پروفایل | عکس پروفایل عاشقانه (جدید)

خدایا …
به تنهاییت سوگند
دل هیچ کس را
به آن چه قسمتش نیست
عادت نده …

عکس پروفایل پسرانه و دخترانه

عکس نوشته عاشقانه پروفایل | عکس پروفایل عاشقانه (جدید)

غمیگن مباش به
مرغانی که نزد تو
دون خوردن و نزد
همسایه تخم گذاشتن یه روزی
بوی کبابشان به مشامت میسرد

عکس پروفایل عاشقانه دونفره

عکس نوشته عاشقانه پروفایل | عکس پروفایل عاشقانه (جدید)

خبرت هست
که در آرزوی روی توام..؟!

پروفایل عاشقانه خاص

عکس نوشته عاشقانه پروفایل | عکس پروفایل عاشقانه (جدید)

آموخته ام که نمی شود
ذات خراب آدم ها را تغییر داد
رفتار خودم را تغییر می‌دهم
کسیکه ذاتش خراب است
خوب بودن و بد بودن برایش مهم نیست
تنها دنبال نفع خودش هست

عکس نوشته عاشقانه پروفایل | عکس پروفایل عاشقانه (جدید)

عکس پروفایل پسرانه

عکس نوشته عاشقانه پروفایل | عکس پروفایل عاشقانه (جدید)

تنهاییم را ؛
با دیگران تقسیم نخواهم کرد …!
چون یک‌بار ؛
اینکار را کردم چندین برابر شد …!

عکس نوشته عاشقانه پروفایل | عکس پروفایل عاشقانه (جدید)

مغرور نیستم
فقط دنیا بهم ثابت کردم
توجه زیاد
بی توجهی میاره
یه وقتایی باید بد باشی

عکس پروفایل جدید

عکس نوشته عاشقانه پروفایل | عکس پروفایل عاشقانه (جدید)

” داشتم “
عاشق مهربونیش می‌شدم دیدم با همه ی ي ي ي ي مهربونه

عکس پروفایل خاص دخترونه

عکس نوشته عاشقانه پروفایل | عکس پروفایل عاشقانه (جدید)

عکس پروفایل خاص پسرونه

عکس نوشته عاشقانه پروفایل | عکس پروفایل عاشقانه (جدید)

عکس عاشقانه جدید

عکس نوشته عاشقانه پروفایل | عکس پروفایل عاشقانه (جدید)

وقتی هی تایپ می کني و هی پاک می‌کنی؛ یعنی اوضاع اصلاً خوب نیست! یعنی گیر کردن بین جون کندن
یا دل کندن

عکس پروفایل غمگین

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت