بروزرسانی : 3 خرداد 1403

عکس نوشته های بارانی | عکس پروفایل بارش نم نم باران

عکس نوشته های بارانی | عکس پروفایل بارش نم نم باران

عکس نوشته های بارانی

عکس نوشته های بارانی | عکس پروفایل بارش نم نم باران

عکس نوشته های بارانی | عکس پروفایل بارش نم نم باران

عکس نوشته باران ببار

عکس نوشته های بارانی | عکس پروفایل بارش نم نم باران

عکس نوشته های بارانی | عکس پروفایل بارش نم نم باران

عکس باران پاییزی

عکس نوشته های بارانی | عکس پروفایل بارش نم نم باران

عکس نوشته های بارانی | عکس پروفایل بارش نم نم باران

عکس باران و پنجره

عکس نوشته های بارانی | عکس پروفایل بارش نم نم باران

عکس نوشته های بارانی | عکس پروفایل بارش نم نم باران

عکس پروفایل بارانی زیبا

عکس نوشته های بارانی | عکس پروفایل بارش نم نم باران

عکس نوشته های بارانی | عکس پروفایل بارش نم نم باران

عکس باران بهاری

عکس نوشته های بارانی | عکس پروفایل بارش نم نم باران

عکس نوشته های بارانی | عکس پروفایل بارش نم نم باران

عکس بارش باران در شب

عکس نوشته های بارانی | عکس پروفایل بارش نم نم باران

عکس نوشته های بارانی | عکس پروفایل بارش نم نم باران

پروفایل باران و دلتنگی

عکس نوشته های بارانی | عکس پروفایل بارش نم نم باران

عکس نوشته های بارانی | عکس پروفایل بارش نم نم باران

پروفایل بارانی دخترانه

عکس نوشته های بارانی | عکس پروفایل بارش نم نم باران

عکس نوشته های بارانی | عکس پروفایل بارش نم نم باران

عکس پروفایل بارش نم نم باران

عکس نوشته های بارانی | عکس پروفایل بارش نم نم باران

میان مـن و تـو فاصله یک باران ست

و خیالت کـه مرا از پنجره میگیرد

و می‌برد قدم زنان تا عشق

می‌رسم بـه تـو با تن پوشی از آغوش

و دست هایي پر از طراوت نخستین درود

گل سرخی کـه گلبرگ گلبرگ

در صدای عطرها هجا می‌کند تـو را

میان مـن و تـو فاصله یک باران ست.

عکس نوشته های بارانی | عکس پروفایل بارش نم نم باران


حتما بخوانید:  عکس نوشته عاشقانه روزهای بارانی + دلنوشته های بارانی


ترنم باران را

نصار چشمانت می‌کنم نازنینم

تا شبنمی شود

بر سرخی گونه هایت

و داغی بوسه ام را

بـه پیشانی ات بـه یادگار میگذارم

و دست نوازشم را

بـه موهایت هدیه می‌کنم

عکس نوشته های بارانی | عکس پروفایل بارش نم نم باران

عکس نوشته های بارانی | عکس پروفایل بارش نم نم باران

دل نوشته هاي عاشقانه برای روزهای بارانی

عکس نوشته های بارانی | عکس پروفایل بارش نم نم باران

عکس نوشته های بارانی | عکس پروفایل بارش نم نم باران

عکس پروفایل روزهای بارانی

عکس نوشته های بارانی | عکس پروفایل بارش نم نم باران

عکس نوشته های بارانی | عکس پروفایل بارش نم نم باران

تصاویر عاشقانه با هوای بارانی

عکس نوشته های بارانی | عکس پروفایل بارش نم نم باران

عکس نوشته های بارانی | عکس پروفایل بارش نم نم باران

اس ام اس برای روزهای بارانی

عکس نوشته های بارانی | عکس پروفایل بارش نم نم باران

متن های تنهایی در روزهای بارانی

عکس نوشته های بارانی | عکس پروفایل بارش نم نم باران

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت