هندوستان در بدترین خشکسالی تاریخ ! (عکس)

هندوستان در بدترین خشکسالی تاریخ ! (عکس)

هندوستان در بدترین خشکسالی تاریخ

جمعیت بالا و نبود آب آشامیدنی کافی و خشک سالی همه دست به دست هم داده که جمعیتی بیش از 330 میلیون نفر از مردم هندوستان در خشک سالی قرار گیرند.

 

به گزارش تالاب این خشکسالی بی‌سابقه، بدترین خشکسالی چهار دهه اخیر هندوستان است که گریبان حدود 330 میلیون نفر یعنی یک چهارم از جمعیت فعلی هندوستان را گرفته است.

 

هندوستان در بدترین خشکسالی تاریخ ! (عکس)
 
هندوستان در بدترین خشکسالی تاریخ ! (عکس)
 
هندوستان در بدترین خشکسالی تاریخ ! (عکس)
 
هندوستان در بدترین خشکسالی تاریخ ! (عکس)
 
هندوستان در بدترین خشکسالی تاریخ ! (عکس)
 
هندوستان در بدترین خشکسالی تاریخ ! (عکس)
 
جدیدترین مطالب سایت