بروزرسانی : 23 خرداد 1403

تصاویر تخلفات رانندگی برخی ایرانیان در سطح شهر

تصاویر تخلفات رانندگی برخی ایرانیان در سطح شهر
در این بخش مجموعه ای از تصاویر شکار لحظه ها از تخلفات رانندگی را منتشر کرده ایم که شما هم با رانندگی اشتباه آشنا شوید و تکرار نکنید.

تخلفات رانندگی در سطح شهر

تصاویر تخلفات رانندگی برخی ایرانیان در سطح شهر

عکس انحراف از مسیر و ایجاد ترافیک

تصاویر تخلفات رانندگی برخی ایرانیان در سطح شهر

عکس پارك كردن روی پل

تصاویر تخلفات رانندگی برخی ایرانیان در سطح شهر

عکس پارك كردن در پیاده‌رو

تصاویر تخلفات رانندگی برخی ایرانیان در سطح شهر

عکس عبور از خط ویژه

تصاویر تخلفات رانندگی برخی ایرانیان در سطح شهر

عکس توقف غیرمجاز

تصاویر تخلفات رانندگی برخی ایرانیان در سطح شهر

عکس حمل بار بیش از حد مجاز

تصاویر تخلفات رانندگی برخی ایرانیان در سطح شهر
تصاویر تخلفات رانندگی برخی ایرانیان در سطح شهر
تصاویر تخلفات رانندگی برخی ایرانیان در سطح شهر

عکس هایی از تخلفات رانندگی

تصاویر تخلفات رانندگی برخی ایرانیان در سطح شهر

عکس حركت با نقص فنی

تصاویر تخلفات رانندگی برخی ایرانیان در سطح شهر

عکس  ورود به خط ویژه

تصاویر تخلفات رانندگی برخی ایرانیان در سطح شهر

عکس توقف غیرمجاز

تصاویر تخلفات رانندگی برخی ایرانیان در سطح شهر

عکس توقف غیر مجاز و پارك دوبله

تصاویر تخلفات رانندگی برخی ایرانیان در سطح شهر
برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت