مجموعه : کلیپ و فیلم

گفتگو با جراح مغزی که بیماران نیازمند را رایگان درمان میکند !

گفتگو با جراح مغزی که بیماران نیازمند را رایگان درمان میکند !

پزشکی بسیار شریف کـه برای کمک بـه بیمارانش از هیچ چیزی دریغ نکرده اسـت.

وی را باید مهربان ترین دکتر جراح مغز نامگذاری کرد.

گفت و گو با جراح مغزی کـه بیماران نیازمند را رایگان درمان می کند و هنوز مستاجر اسـت؛ خجالت می‌کشم از مردم پول بگیرم!

چقدر باید تلاش کرد تا اینجور از دنیا دل بکنی! بـه نظرم اینه هدف علم و اینا موثر در عالم اند… خدا بـه این بنده‌هاش نگاه میکنه و فخر میکنه..

گفتگو با جراح مغزی که بیماران نیازمند را رایگان درمان میکند !

مهربان ترین دکتر ایران

رضا جباری متخصص و جراح مغز و اعصابی اسـت کـه ۳۷ سال سن دارد. این دکتر با مرام و انسان‌دوست ایرانی حدود ۹ سال اسـت کـه جراحی‌هاي‌ خودرا بدون دریافت هزینه انجام میدهد.

اگر چه در دنیای امروز برخی پزشکان درصورت عدم دریافت هزینه جراحی پای خودرا بـه اتاق عمل نمیگذارند اما دراین میان پزشکان انسان‌دوستی نیز هستند کـه هرگز مرام و معرفت خودرا با پول عوض نمی کنند و هموطنان نیازمند خودرا بـه پول نمی‌فروشند.

مصاحبه با دکتر رضا جباری

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت