جستجو در تالاب

شناخت کودکان عصبی و راهکار آرام کردن آن ها

شناخت کودکان عصبی و راهکار آرام کردن آن ها

بداخلاقی و عصبانیت کودکان ریشه در چه دارد ؟

طبق گفته هاي‌ روان شناس بالینی دکتر هوارد بث، کج خلقی یک کودک وقتی اسـت کـه او قادر نیست انگیزه هاي‌ عاطفی خودرا تنظیم کند و این منجر بـه از دست دادن نظارت نفس و بی توجهی بـه هنجارهای رفتاری پذیرفته شده در گذشته می‌شود کـه از تناسب با موقعیت نشات میگیرد.

 

کج خلقی در کودکان از 18 ماهه کـه بیش ترین عمومیت را دارند شروع ودر چهار سالگی شروع بـه کاهش می‌کند اما برخی ممکن اسـت حتی بعد از این محدوده سنی نیز ادامه پیدا کنند ؛ در اینبخش از تالاب قصد داریم بـه طور کامل علل و راه چاره را در مورد کودکان خشمگین از زبان کارشناسان بازگو کنیم.

شناخت کودکان عصبی و راهکار آرام کردن آن ها

بداخلاقی کودکان

چرا کودکان کج خلقی می‌کنند؟ علت خشمگین شدن کودک چیست؟
کج خلقی زمانی اتفاق میوفتد کـه کودک سخت تلاش میکند تا بر محیط خود تسلط یابد.سفری سخت برای ان ها اسـت کـه از یک کودک نوپا بـه یک کودک توانمند، پیشرفت پیدا کنند بیایید نگاهی بیندازیم کـه چرا کودکان کج خلقی می‌کنند.

شناخت کودکان عصبی و راهکار آرام کردن آن ها

 قشر پیشانی نارس یا PFC 

قشر پیشانی بخشی از مغز اسـت کـه کارکرد اجرایی از جمله شناخت اجتماعی ؛ رفتار ارتباطی و رفتار اخلاقی را تنظیم می‌کند. PFC بـه طور کامل در کودکان بالغ نمی‌شود و این منجر بـه عصبانیت می‌شود. PFC از چهار سالگی شروع بـه رشد می‌کند.

شناخت کودکان عصبی و راهکار آرام کردن آن ها

سیستم لیمبیک

دستگاه لیمبیک بـه قشر پیشانی ارتباط دارد و مسئول نظارت احساسات انسانی اصلی مثل ترس ؛ ناامیدی ؛ خشم و شادی اسـت.وضعیت نابالغ سیستم لیمبیک اغلب کودکان نوپا را گیج و ناتوان می سازد و نمی‌توانند احساسات خودرا بـه طور دقیق بیان کنند و منجر بـه اوقات تلخی انها میشوند و تا زمانی کـه پوسته ان ها تنها راه برقراری ارتباط را گسترش دهد، احساسات خودرا بـه شدت بیان می‌کنند تا نیازهایشان برآورده شود.این دوره عدم بلوغ ؛ تا بیش از چهار سالگی طول میکشد.

شناخت کودکان عصبی و راهکار آرام کردن آن ها

 مسائل خلقی

یکی از دلایل کج خلقی و عصبانیت کودکان، مشکل در خلق و خوی انها اسـت.کودکانی کـه rigid هستند، نسبت بـه تغییراتت بی تحمل می باشند و احساسات خودرا بد بیان میکنند کـه بـه احتمال زیاد کج خلقی و عصبانیت این ها نسبت بـه سایر بچه ها بیشتر اسـت.

شناخت کودکان عصبی و راهکار آرام کردن آن ها

 روش ارتباط

اغلب کج خلقی تنها راه برقراری ارتباط با احساسات کودک نوپا با والد اسـت، بـه خاطر فقدان مهارت هاي‌ کلامی لازم انها.ان ها ممکن اسـت سعی کنند بـه شـما بگویند کـه گرسنه، دلسرد، خسته هستند و احساس ناخوشی و غیره دارند.

شناخت کودکان عصبی و راهکار آرام کردن آن ها

 توجه به نیازها

کودک ممکن اسـت سعی کند نیاز خودرا از طریق دیگر نشانه ها بیان کند، اما وقتی شـما نتوانید توجه خودرا بـه او جلب کنید و یا ان ها را درک کنید، بـه کج خلقی متوسل می‌شوند تا توجه شـما را جلب کنند.

شناخت کودکان عصبی و راهکار آرام کردن آن ها

والدین خیلی سخت گیر

اگر سخت گیر هستید و اجازه نمی‌دهید کـه کودک سعی کند، یاد بگیرد، و مرتکب اشتباه شود، جو منزل برای ان ها خفه کننده خواهد شد ؛ ان ها ناامیدی خودرا از طریق کج خلقی نشان می‌دهند.

شناخت کودکان عصبی و راهکار آرام کردن آن ها

سرخوردگی

توانایی یادگیری یک مهارت جدید مثل گره زدن کفش و یا سازمان دهی کتاب میتواند احساس درماندگی، شکست و ناتوانی ودر نهایت عصبانیت را ایجاد کند.

شناخت کودکان عصبی و راهکار آرام کردن آن ها

 عوامل خارجی

انتظار می‌رود کودکان بیش از سه سال ؛ در اغلب شرایط مانند کلاس ها، بیرون و یا در بین بزرگان رفتار خوبی داشته باشند ؛ بعد از بالا نگه داشتن ان ها، اغلب وقتی بـه خانه برمی گردند، از هم جدا می‌شوند.

شناخت کودکان عصبی و راهکار آرام کردن آن ها

خانه و خانواده

هر وضعیتی در منزل کـه موجب اضطراب بین والدین شود، مانند ناسازگاری زناشویی، طلاق و یا بیماری میتواند بر کودک تاثیر بگذارد در حالی کـه این ها دلایل اصلی هستند، اما وضعیت هاي‌ ویژه اي میتواند موجب عصبانیت کودکان شود.

فاکتورهای رایج کج خلقی چیست؟ بیایید در اینبخش از نمناک نگاهی بـه شایع‍‌ترین عوامل ایجاد کننده اوقات تلخی بیندازیم.

شناخت کودکان عصبی و راهکار آرام کردن آن ها

ناراحتی

کودکان ممکن اسـت عصبانیت خودرا زمانی کـه در شرایط سخت قراردارند، مانند محیط شلوغ با چهره هاي‌ ناشناخته رها کنند.

شناخت کودکان عصبی و راهکار آرام کردن آن ها

گیجی ناشی از پاسخ مراقب

کودکان وقتی کـه والدینشان نشانه ها و رفتارشان را درک نمی‌کنند، ناراحت میشوند.کودکانی کـه بیش از یک مراقب دارند بیشتر با پدر و مادرشان مبارزه می‌کنند و سایر مراقب ها واکنش متفاوتی بـه طغیان هاي‌ آن ها دارند.

شناخت کودکان عصبی و راهکار آرام کردن آن ها

عدم توانایی در توضیح موردشان

زمانی کـه کودک قادر بـه گفتن چیزهایی نیست کـه می‌خواهد بیان کند، ان ها احساس درماندگی می‌کنند و ممکن اسـت برای آزاد کردن ناراحتیشان، اوقات تلخی کنند عدم توانایی توضیح دادن

شناخت کودکان عصبی و راهکار آرام کردن آن ها

کودک عصبانی و ناتوانایی هایش

راه حل و بهترین رفتارهای والدین برای بازرسی و برخورد با کودک خشمگین
بهترین راه برای مقابله با کج خلقی کودک این اسـت کـه آرام باشید تنها دراین صورت می‌توانید بـه قدم بعدی خود فکر کنید. حالا چگونه می‌توان با کج خلقی کودک مقابله کرد؟طی زمان و تجربه یاد میگیرید چطور کودک خودرا در طی بحران نظارت کنید در عین حال، میتوانید عده اي از نکات زیر را دنبال نمایید:

شناخت کودکان عصبی و راهکار آرام کردن آن ها

توجه نکنید

سعی کنید توجه خودرا از او دور کنید، بـه طوری کـه میل ندارید با بی ادبی اش عکس العمل نشان دهید اما اینکار در شرایط خاصی کـه در ان کودک بـه خودشان آسیب میرساند یا اوقات تلخی می‌کند، کارساز نخواهد بود.

شناخت کودکان عصبی و راهکار آرام کردن آن ها

خونسردی خود را حفظ کنید

این را در خانه تمرین کنید، زیرا آرام ماندن راحت نیست و نیازمند تلاش و شکیبایی زیادی اسـت ؛ اگر کودک اوقات تلخی می‌کند، ان ها را از ان مکان دور کنید.بـه ان ها چند گزینه پیشنهاد دهید کـه ممکن اسـت دوست داشته باشند. داشتن انتخاب می‌تواند کودکان را زود آرام کند.

شناخت کودکان عصبی و راهکار آرام کردن آن ها

به خشونت اجازه ندهید

اگر کودکتان فریاد می‌زند، کتک می‌زند، لگد می‌زند و یا پرتاب میکند، فورا ان ها را متوقف کنید این مسئله را روشن کنید کـه خشونت قابل قبول نیست اما خودتان نباید دراین فرآیند خشن باشید.بـه این ترتیب، آخواهند فهمید کـه ان ها را دوست دارید، اما رفتارهای یاغی ان ها پذیرفته نمیشود.

شناخت کودکان عصبی و راهکار آرام کردن آن ها

سعی کنید واکنش ها را درک کنید

زمانی کـه کودک سعی می‌کند با شـما ارتباط برقرار کند، سعی کنید بفهمید کـه ان ها چه می‌گویند از ان ها چند سوال بپرسید تا برایشان راحت شود کـه حرف خودرا بیان کنند. این باعث کاهش ناامیدی ان ها می‌شود و آرامشان میکند.

شناخت کودکان عصبی و راهکار آرام کردن آن ها

اشک های آنها را متوقف نکنید

اگر کودک شـما گریه می‌کند، دیدن ان برایتان دردناک خواهد بود اما همیشه ان ها را متوقف نکنید؛ گریه کردن باعث ترشح هورمون استرس می‌شود.زمانی کـه اینکار بـه اتمام برسد، کودک شـما ممکن اسـت بـه حالت بهتری برسد.

شناخت کودکان عصبی و راهکار آرام کردن آن ها

زیاده روی نکنید

کودک باید یاد بگیرد کـه خانه پناهگاهی اسـت کـه در ان می‌تواند احساسات خودرا بدون هیچ نگرانی بیان کند و شـما بـه عنوان یک والد باید از او حمایت کنید.

شناخت کودکان عصبی و راهکار آرام کردن آن ها

اگر عصبانی شدید معذرت خواهی کنید

اگر خشمگین شدید، آن گونه معذرت خواهی کنید، “مادرت متاسف اسـت، من واقعا ً بیش از حد واکنش نشان دادم ؛ کودک شـما باید بداند کـه همه ی مرتکب اشتباه میشوند و مشکلی نیست.

شناخت کودکان عصبی و راهکار آرام کردن آن ها

محکم باشید 

معذرت خواهی یا متاسف بودن بـه این معنا نیست کـه شـما با خواسته هاي‌ ان ها موافق هستید. اگر کودک خواهان چیزی اسـت کـه نباید داده شود ؛ محکم بمانید. بگذارید ان ها بدانند کـه وقتی شـما می‌گویید نه، از موقعیت خود تکان نخواهید خورد.

شناخت کودکان عصبی و راهکار آرام کردن آن ها

سعی کنید ارتباط برقرار کنید

کودک شـما ممکن اسـت در واقع نه شـما را نپذیرد، و فوران خشمش، بیان روشی اسـت کـه ان ها در مورد ان احساس میکند بنابر این، کودک خودرا داوری نکنید و یا ان ها را برای رفتار خود دور نکنید. ارتباط با ان ها برای رفع تنش روشی مفید اسـت.

شناخت کودکان عصبی و راهکار آرام کردن آن ها

به آن ها یک انتخاب بدهید

چند گزینه را بـه فرزند خود بدهید و بـه ان ها بگویید کـه کدام را بیشتر دوست دارندشما می‌توانید گزینه هاي‌ موجود در غذا را امتحان کنید بازی هایي کـه میخواهند را بازی کنند یا فعالیت هایي کـه می‌خواهند انجام دهند. با این روش، کودک شـما احساس می‌کند کـه انتخاب ان ها درنظر گرفته می‌شود و نه از بین رفته اسـت.

شناخت کودکان عصبی و راهکار آرام کردن آن ها

زبان اشاره ممکن است به شما کمک کند

سعی صحبت کردن بـه او یاد دهید. بـه جای گریه کردن برای انچه کـه می‌خواهند، می‌توانند از زبان اشاره برای برقراری ارتباط با شـما استفاده کنند.این قدم ساده می‌تواند از کج خلقی تا حد زیادی پیش گیری کند اینکار در ابتدا راحت نخواهد بود، اما راه جای گزین ارتباطی را هموار میکند کـه تنها با زمان بهتر می‌شود.کج خلقی در اغلب کودکان با تلاش، صبر و وضوح قابل مدیریت هستند.

شناخت کودکان عصبی و راهکار آرام کردن آن ها

کج خلقی شدید منجر به چه چیزی می شود؟

اگر کج خلقی کودک شـما شدید باشد، این میتواند بـه یک مشکل اساسی سلامتی اشاره کنند.محققان دانشکده دکتری دانشگاه واشنگتن اشاره کردند کـه این مورد با عده اي از بیماری هاي‌ روانی طولانی مدت یا مکرر، و یا خود-ویرانگر مرتبط اسـت:

محققان دریافته اند کـه کج خلقی در کودکان سالم کوتاه و کم تر از کودکان مبتلا بـه افسردگی و اختلالات اختلال مانند اختلال کم توجهی بیش فعالی کم توجهی بیش فعالی ؛ یا اختلال مخالفت «ODD» هستند.مطالعات نشان داده اسـت کـه در کودکان سالم، ممکن اسـت 10 تا 11 دقیقه طول بکشد، در حالی کـه بـه طور متوسط بیش از 25 دقیقه برای کودکان با اختلالات ویرانگر بـه طور متوسط طول می‌کشد.

مطالعات قبلی کج خلقی را “نسخه اولیه OCD کودکی” نامیده اند.ان ها همچنین دریافتند کـه کودکانی کـه شدیدا پرخاشگر هستند، بیشتر از سایر بچه ها تنش دار و مضطرب می باشند.برای رسیدگی بـه چنین پرونده هاي‌ سختی، مشکل پیدا میکنید و باید بـه دنبال کمک یک متخصص باشید.

شناخت کودکان عصبی و راهکار آرام کردن آن ها

در موارد زیر به پزشک مراجعه کنید

کودک بـه شدت نسبت بـه والدین و یا مراقبانش، و چیزهایی مثل اسباب بازی ها، در طول یک اوقات تلخی تند رفتار می‌کند.
عمدا بـه خودش آسیب میرساند، گاز می‌گیرد و سرش را بـه یک دیوار می کوبد.
کج خلقی بیش از 25 دقیقه در هر زمان بـه طول می انجامد، یا کودک بیش از پنج بار در روز کج خلقی دارد.
بعد از این‌که اوقات تلخی تمام شود، کودک هنوز قادر بـه آرام شدن نیست.
شـما باید همیشه بـه او رشوه دهید تا آرام شود.
در هنگام نیاز برای مراجعه بـه دکتر تردید نکنید بـه خاطر داشته باشید، یک اختلال رفتاری بـه اندازه مشکل سلامت فیزیکی طبیعی اسـت و بـه توجه نیاز دارد.
از طرف دیگر، اگر کودک نوپای شـما فقط سعی دارد توجه تان را جلب کند و با شـما از میان کج خلقی ها با او ارتباط برقرار می‌کنید، پس صبر داشته باشید، این مرحله بـه زودی سپری خواهد شد.

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
کنایه رشیدپور به توقف واردات خودروهای خارجی !+ کلیپ
کنایه رشیدپور به توقف واردات خودروهای خارجی !+ کلیپ