چرا کودکمان قهر میکند؟

چرا کودکمان قهر میکند؟

علت قهر کردن کودکان چیست؟

قهر کودکان، یکی از چالش هایي اسـت کـه والدین و بیشتر از ان،کودکان رابا مشکل مواجه کرده اسـت. امروزه این مشکل درخانواده ها بسیار بیشتر شده اسـت و نگران کننده اسـت؛ زیرا تأثیر بسیار بدی بر سلامت خانواده و همچنین تربیت فرزند دارد.

 

چرا کودکمان قهر میکند؟

 

قهر کردن کودکان بـه صورت مکرر باعث می‌شود کـه سرعت سازگاری آن ها،با جامعه اي کـه در ان زندگی و رشد میکنند کاهش پیدا کند،و حتی می‌تواند باعث بروز افسردگی و کاهش اعتماد بـه نفس در کودکان شود.

 

قهر کودکان چه معنی دارد؟

قهر کردن رفتاری اکتسابی اسـت.یعنی این کـه کودکان ان را می آموزند و سپس در مواردی کـه ضروری می‌دانند، از ان بـه عنوان یک اهرم فشار برای رسیدن بـه خواسته هایشان استفاده میکنند.

 

قهر کردن،در واقع یکی از زیر شاخه هاي‌ خشونت محسوب می‌شود، و طبق معمول در کودکانی مشاهده میشود کـه زود رنج هستند و بـه گونه اي میزان تحمل انها پایین اسـت.کودکانی کـه حساس هستند هم نسبتا در دفعات بیشتری قهر می‌کنند.

 

چرا کودکمان قهر میکند؟

 

قهر کردن در کودکان از سن 3 سالگی میتواند بیشتر هم شود،زیرا کودکان شروع میکنند کـه از این سن،زندگی اجتماعی را درک کنند و وارد ان شوند.بـه این دلیل بسیار مهم اسـت کـه بـه امر قهر کردن کودکان دراین سن حساس،واکنش مناسبی داده شود.

 

چرا کودکان قهر میکنند؟

یکی از دلایل مهم در قهر کردن کودکان،اعتماد بـه نفس پایین انها می‌باشد کـه می‌تواند بـه عوامل مختلفی وابسته باشد. یکی از این دلایل برخورد نادرست و نادرست خانواده ها با کودکان اسـت.

 

کودکان طبق معمول در زمانی کـه توانایی مقابله با فشار محیط را نداشته باشند،و نتوانند در مقابل رفتار و گفتار بزرگ تر ها بایستند،قهر میکنند.

 

چرا کودکمان قهر میکند؟

 

در برخی موارد نیز کودکان یاد می‌گیرند کـه برای رسیدن بـه خواسته هاي‌ خود از قهر کردن استفاده کنند،تا حرف خودرا بـه کرسی بنشانند و والدین خودرا،وادار بـه انجام خواسته خود کنند.

 

همان طور کـه پیش تر گفتیم،قهر کردن یک رفتار آموزش پذیر اسـت،در نتیجه خانواده ها نیز با رفتار نادرست میتوانند دلیل قهر کردن فرزند خود باشند.

 

وظیفه خانواده در قهر کردن کودکان

انسانها در دوران کودکی، طبق معمول از بزگتر ها الگو برداری می‌کنند و تلاش می‌کنند مانند انها برخورد کنند ؛ در نتیجه کانون خانواده نقش مهمی در نحوه برخورد کودک با محیط پیرامون دارد. کودک می‌تواند از والدین خود ایستادگی در برابر مشکلات را بیاموزد،یا این کـه با قهر کردن تلاش کند با انها مقابله کند.

 

چرا کودکمان قهر میکند؟

 

کودکان طبق معمول بعد گذشت مدت کوتاهی از قهر کردن خود ؛ سریع آشتی می‌کنند؛این امر در بعضی خانواده ها باعث میشود کـه والدین بـه این مسئله مهم واکنشی نشان ندهند،در حالی کـه میتواند در طولانی مدت باعث مشکلات بزرگی شود.

 

زمانی کـه خانواده بـه کودک قهر کرده خود،توجه بیشتری را نشان می‌دهند، در واقع بـه کودک خود یاد می‌دهند کـه قهر کردن،راه مناسبی برای جلب توجه اطرافیان اسـت.این مسئله تعداد زیادی از کودکان امروزی را تحت تأثیر قرار داده اسـت و آن ها تلاش میکنند با قهر کردن ؛ توجه خانواده خودرا جلب کنند.

 

خانواده باید قبل از این کـه دست بـه اصلاح فرزند خود بزنند،باید روی رفتار خودشان کار کنند و خاطرجمعی حاصل کنند کـه علت قهر فرزندشان،بـه خودشان بر نمیگردد.

 

چرا کودکمان قهر میکند؟

 

اقدامات لازم در هنگام قهر کودکان

تلاش کنید کودک خودرا سرزنش نکنید و بـه او یاد آوری کنید کـه رفتار او،رفتار بسیار بدی اسـت و باعث می‌شود دوستانش از او دوری کنند.

 

از خوبی هاي‌ فرزند خود، با او سخن بگویید و بـه هیچ عنوان بـه نقاط منفی اشاره نکنید.درصورت این کـه خواسته فرزند شـما نابجا اسـت،با قاطعیت بـه ان پاسخ منفی بدهید.

 

تلاش کنید با ایجاد فضای مثبت در محیط خانه،از شدت ناراحتی کودک خود بکاهید و ان را بـه انجام فعالیت هاي‌ مثبت مانند کمک بـه والدین در کارهای خانه،دعوت کنید.

 

اگر کودک از رفتار قهر آمیز خود دست بر نداشت،شـما نیز بر چیزی کـه میدانید درست اسـت پافشاری کنید و تسلیم حرف او نشوید.

 

چرا کودکمان قهر میکند؟

 

یکی از کار هاي‌ اشتباهی کـه والدین در هنگام قهر کردن کودکان انجام می‌دهند،قهر کردن متقابل با آن ها اسـت؛بـه گونه اي کـه حتی اگر کودکان از کار خود پشیمان شوند ؛ والدین انها را تحویل نمی‌گیرند. این امر بسیار بر سلامت روان کودکان تاثیر دارد و روشی اسـت کـه بـه هیچ عنوان برای پیشگیري از قهر کودکان، توصیه نمیشود.

 

روش های دراز مدت برای رفع قهر کودکان

والدین باید قدرت استفاده از کلمه نه را یاد بگیرند.شاید ساده بـه نظر برسد،اما تعداد زیادی از والدین نمیتوانند این کلمه را در مقابل فرزندان خود بـه کار بگیرند.نه گفتن یکی از مهم‌ترین بخش هاي‌ تربیت کودک،بـه شیوه صحیح و درست اسـت.

 

نباید تمام سختی هاي‌ زندگی را از کودکان پنهان کرد،بلکه باید انها را بـه ندرت با سختی ها آشنا کرد تا یاد بگیرند کـه زندگی آن ها در آینده،با قهر کردن پیش نخواهد رفت؛و کسی نیست کـه با قهر کردن آن ها،خواسته هایشان را بر آورده کند.

 

چرا کودکمان قهر میکند؟

 

ثبت نام کردن کودکان در باشگاه هاي‌ ورزشی و یا کانون هاي‌ اجتماعی و فرهنگی ؛ قهر کردن کودکان را بـه طرز بسیار مؤثری کاهش میدهد. باشگاه هاي‌ ورزشی هم میتوانند توانایی هاي‌ اجتماعی و گروهی کودکان را توسعه ببخشند ؛ و هم باعث تخلیه هیجان کودکان میشوند.

 

همان طور کـه پیش تر گفته شد ؛ تخلیه درست هیجانات منفی کودک میتواند تأثیر بسزایی در کاهش قهر کردن او داشته باشد.

 

بـه طور مثال برخی والدین با فرستادن فرزندانشان بـه باشگاه هاي‌ رزمی،یا حتی خریدن دستکش و کیسه بکس برای آن ها،شرایط مناسب برای تخیله هیجانات منفی آن ها را فراهم میکنند.

 

چرا کودکمان قهر میکند؟

 

شاید برایتان جالب باشد ؛ اما تحقیقات نشان میدهند کـه نقاشی کشیدن هم می‌تواند بر کاهش این رفتار مؤثر باشد؛ از این رو میتوانید کودک خودرا بـه کلاس هاي‌ نقاشی بفرستید یا حتی وی را تشویق بـه نقاشی کشیدن در خانه بکنید.

 

سلامت روانی کودکان یکی از مهترین مسائل در تعیین سرنوشت آنهاست. یکی از موضوعات مهم سلامت روانی قهر کردن اسـت کـه بـه هیچ عنوان نباید در کودکان بـه یک عادت تبدیل شود.

 

تلاش کنید برای کودکان خود الگوی مناسبی باشید و بـه انها یاد بدهید در مقابل سختی هاي‌ زندگی ایستادگی کنند.شـما حتی میتوانید با خواندن داستان هایي برای کودکان کـه در آن ها، قهرمان داستان در برابر سختی ها تسلیم نمی‌شود و بسیار قوی اسـت،بـه انها یاد بدهید کـه مانند قهرمان ها،در برابر سختی ها مقاوم باشند.

 

چرا کودکمان قهر میکند؟

 

امیدواریم کـه این مشکل در جامعه برطرف شود و خانواده ها بـه جای بی توجهی بـه امر قهر کردن فرزندان،در مورد ان هر چه سریعتر اقدام نمایند.در غیر این صورت مشکلات بزرگی میتواند خانواده و کودکان را درگیر کند.

جدیدترین مطالب سایت