ایده های مناسب برای شاد بودن در زندگی

ایده های مناسب برای شاد بودن در زندگی

چگونه شاد زندگی کنیم ؟

خوشحال بودن در زندگی همۀ وقت پله هاي موفقیت هست و اگر شما بتوانید شادمان و شاداب باشید مطمئنا در زندگی پیروز خواهید شد .

 

درواقع، شادی حالتی هیجانی هست که نشانگر میزان رضایتمندی فرد در اساس هاي گوناگون بویژه اساس هاي روانی هست.

 

هنگامی که انسان خوشحال هست بعضی مناطق مغز او تحریک میشود و ترشح بعضی هورمون ها ازجمله سروتونین و نوراپی نفرین و دوپامین در بدن افزایش پیدا میکند.

 

خوشحال بودن و خوشحال زندگی کردن و روی خوش نشان دادن به زندگی و مقابله با مشکلاتی که در زندگی برای هر فردی به وجود می‌آید از ارکان سلامت روان محسوب میشود.

 

افراد سالم که دچار افسردگی نیستند به صورت ذاتی به دنبال شادمانی میباشند و لازم به ذکر هست که در حالت شادی انرژی بدن افزایش می یابد و عملکرد ذهنی فرد کارآمدتر و بهینه تر میشود.

 

افراد درمورد یک پدیده یکسان به میزان یکسان هیجان شادی از خود نشان نمی‌دهند و به همین علت راهکارهای متفاوتی توصیه میشود تا در نهایت همۀ افراد بتوانند شادی خود را افزایش دهند.

ایده های مناسب برای شاد بودن در زندگی

با دقت به اینکه شادی حالتی روانی هست که پس از برآورده شدن خواسته هاي انسان ایجاد می‌شود و شامل میزان عاطفه مثبت و رضایتمندی فرد هست، بنابراین برای اینکه بتوانیم خوشحال باشیم می‌توانیم از این راهکارها بهرهگیری کنیم:

 

1 ـ بازسازی نگرش ها و شناخت ها: در این تمرین لازم هست ابتدا مشخص کنید چه اتفاقاتی باعث میشود تا شما دچار خلق پایین و ناراحتی شوید. سپس معین کنید بازرسی کدام یک از اتفاقات تحت اختیار شما بوده هست و به نقش خود در بروز آن اتفاق نمره دهید.

 

پس از آن لازم هست مشخص کنید چگونه میتوانید اتفاقات را بپذیرید و به میزان پذیرش خود نمره دهید. فهرستی از راه حل هایي را تهیه کنید که میتوان بر آن اتفاق غلبه کرد و احتمال موفقیت آن راه حل ها را نیز تعیین کنید.

 

2 ـ مدیریت زمان: برنامه ریزی به منظور درست و بموقع انجام دادن کارها به کاهش استرس و افزایش شادی منجر میشود.

 

3 ـ تهیه فهرستی از موفقیت ها و تمرکز بر انها

 

4 ـ برقراری روابط اجتماعی و رفت آمد با دوستان و اقوام

 

5 ـ تمرین مثبت نگری: تهیه فهرستی از ویژگی هاي مفید نزدیکان و اطرافیان و مرور انها

 

6 ـ مشورت: همفکری هنگام تصمیم گیری منجر میشود تا تصمیمات بهتری بگیرید و ترس از شکست در شما کاهش یابد.

ایده های مناسب برای شاد بودن در زندگی

7 ـ شمارش نعمت ها و تهیه فهرستی از دارایی هاي مادی و غیرمادی و تمرین شکرگزاری

 

8 ـ گوش دادن به موسیقی: موسیقی، نواحی خاصی در مغز راتحریک میکند که به افزایش شادی منجر میشود.

 

9 ـ تنفس عمیق و تمرین آرام سازی عضلات به منظور کاهش استرس و افزایش شادی

 

10 ـ عضویت در انجمن هاي خیریه

 

11 ـ خواندن مطالب خنده دار

 

12 ـ انجام فعالیت هاي لذتبخش

 

منبع :jamejamonline.ir

جدیدترین مطالب سایت