تاثیر ضعیف ترین ویژگی های شخصیتی خود

تاثیر ضعیف ترین ویژگی های شخصیتی خود

اگر کسی قرار باشد به شما آسیبی بزند ، زندگیتان را به هم بریزد و در روابط شما دخالت کند و یا مانع از آن شود که در رشته و حرف خود به موفقیت برسید ، به احتمال زیاد آن شخص خود شما هستید .

 

چیزی ناراحت کننده تر از این نیست که بفهمید کسی را که دوست داشته اید ناراحت کرده اید ، کنترل خود را از دست داده اید و یا مضحکه و مسخره دیگران شده اید .

 

تحقیر کردن ، خود یکی از بزرگترین ناراحتی هاست و چیزی از این بدتر نیست که احساس کنید تحت تاثیر ضعیف ترین ویژگی های شخصیتی خود به دام افتاده اید.

تاثیر ضعیف ترین ویژگی های شخصیتی خود

حقیقت این است :

اگر کسی قرار باشد به شما آسیبی بزند ، زندگیتان را به هم بریزد و در روابط شما دخالت کند و یا مانع از آن شود که در رشته و حرف خود به موفقیت برسید ، به احتمال زیاد آن شخص خود شما هستید . گرایش منفی پنهان در شخصیت شما ، بیشتر از همه دشمنان به شما لطمه می زند .

 

اغلب عادات دردسر ساز از مراحل آغازین رشد نشات گرفته اند . نمی توانید طرز تربیت خود را تغییر دهید اما می توانید در این باره که کی هستید و چه نقاط ضعفی دارید اطلاعات بیشتری به دست آورید .

 

در این اصل به توانمندی ها ، نقاط مثبت و ضعف های شخصیتی خود بپردازید، تا عوامل باز دارنده خود برای رسیدن به هدفهایتان را شناسایی کنید .

 

بدین منظور برآنیم تا در طی دو مقاله ، سه گونه ی شخصیتی را که در نهان همه ی افراد وجود دارد و هر کس بنا به توانمندی خود بهره ای ازهرکدام گرفته است را مورد بررسی قرار می دهیم : شخصیت وابسته ، شخصیت کنترل کننده ، شخصیت رقابت آمیز.

تاثیر ضعیف ترین ویژگی های شخصیتی خود

نقاط قوت و ضعف شخصیت وابسته

نقاط قوت وضعف شخصیت وابسته ی شما ، با توانایی شما در برقراری ارتباط و پیوند با اشخاص خلاصه می شود . نقاط قوت وابستگی ، سببی است تا بخشی از خانواده یا یک تیم باشید ،

 

به سازگاری و امنیت بها بدهید اما جنبه منفی وابستگی شما بازگو کننده این باور است که نمی توانید تنها روی پای خود بایستید ، به کسی احتیاج دارید که شما را کامل کند ، شما را از تنهایی بیرون بیاورد ،

 

به شما امنیت و شادی بدهد . نقاط قوت شخصیت وابسته زمانی پدیدار می شود که مستقل باشید و به رفاه دیگران کمک کنید . نقطه ضعف وابستگی شما زمانی مستولی است که انتظارات غیر واقع بینانه داشته باشید که از جمله می توان به نیاز مورد توجه و مراقبت قرار گرفتن اشاره کرد .

 

در این مواقع تمنیات وابسته خودش را نشان می دهد و شما به این نتیجه می رسید که می خواهید مالک دیگران باشید . در این شرایط تنها به ناکامی دیگران در رفع نیازهای شما توجه می کنید ، فراموش می کنید که یک بالغ هستید و می توانید از خودتان مراقبت کنید.

 

نقاط کور ممکن است مانع از آن شوند که بتوانیم جنبه های خوب یا بد یک موقعیت را ببینیم . ممکن است خیلی ساده ، هر چند غیر واقع بینانه همه چیز را خوب یا همه چیز را بد و از دست رفته ببینیم و تحت تاثیر این نقاط کور با مسایل به طور تحریف شده برخورد کنیم

 

نقاط قوت و ضعف شخصیت کنترل کننده

تحت تاثیر جنبه مثبت ویژگی کنترل کننده اقدام به انجام دادن کارهایی می کنید که به مدیریت بلند مدت و نظم و تربیت احتیاج دارد. بدون روحیه سرپرستی شخصیت کنترل کننده کار دنیا متوقف می شود ، کارگران وابسته رهبران خود را از دست می دهند و گونه های رقابت آمیز خلاق کسی را برای سازمان دادن به برنامه هایشان پیدا نمی کنند .

 

البته جنبه های مثبت کنترل کننده در معرض جنبه های منفی موجود در شخصیت او متعادل می شوند . ممکن است اگر به خود تردید داشته باشید،بیش از اندازه در مقام کنترل برآیید و اصرار بر درست بودن خود داشته باشید ،و یا اینکه ممکن است بدون کنترل رفتار کنید و بعد به گونه ای حیرت انگیز حالت انفعال بگیرید ، فلج شوید و سازمان خود را به هم بریزید .

تاثیر ضعیف ترین ویژگی های شخصیتی خود

نقاط قوت و ضعف شخصیت رقابت آمیز

قدرت مسلم شما روحیه رقابت آمیز شماست . شما خود جوش و پیگیر هستید . نقطه ضعف شما این است که می توانید بیش از اندازه رقابت آمیز شوید و اشتباهات خود را نپذیرید .

 

نیرویتان را بر سر هیچ هدر بدهید ، صرفا به این دلیل که ثابت کنید حق با شماست .

 

برعکس ، در معرض شکست ممکن است زود هنگام تسلیم شوید ، وانمود کنید که برایتان مهم نیست ، آن هم در زمانی باید حداکثر تلاش خود را بکنید .

 

نقاط کور
رسیدن به این باور که می توانید نقاط ضعف را از سر نقاط قوت خود بردارید ، اغلب برای موفق شدن کافیست . اما اشکال اینجاست که اغلب از نقاط ضعف خودآگاه نیستند .

 

نقاط کور ممکن است مانع از آن شوند که بتوانیم جنبه های خوب یا بد یک موقعیت را ببینیم . ممکن است خیلی ساده ، هر چند غیر واقع بینانه همه چیز را خوب یا همه چیز را بد و از دست رفته ببینیم و تحت تاثیر این نقاط کور با مسایل به طور تحریف شده برخورد کنیم .

 

ممکن است بخواهیم خیال خودمان را راحت کنیم . ممکن است بخواهیم خود را خوب و باهوش و حق به جانب ببینیم . اما این نگرش تعصب آمیز می تواند برای ما مشکلاتی نیز ایجاد کند . زیرا برخورد ما را با واقعیت به تاخیر می اندازد .

 

هنگام خواندن مبحث زیر سعی کنید به گرایش های خود پی ببرید .

تاثیر ضعیف ترین ویژگی های شخصیتی خود

مشکلات شخصیت وابسته

 

نقاط کور شخصیت وابسته سببی است که :

 

** به جنبه های مثبت ، توجه بیش از اندازه بکنید و جنبه های منفی را نادیده بگیرید و بعد برایتان این سوال مطرح شود که چرا شور و شوق سرشار به شادی زندگی شما نیفزوده است .

 

**گمان کنید که یک حادثه ناگوار از آسمان به زمین آمده است . به هر چه نگاه می کنید ضرر و زیان می بینید و به خاطر یک اشتباه کسی را به بد بودن متهم می سازید .

 

** ارزش روابط و مناسبات خود را مخدوش می کنید ، همه اشتباهات همسرتان را نادیده می انگارید تا بتوانید همانجایی که هستید باقی بمانید و موقعیتتان را حفظ کنید .

 

** رنجش خود را به حداقل می رسانید تا مجبور نباشید از خود در برابر کسی دفاع کنید و یا بر عکس درباره رنجش خود راه مبالغه در پیش می گیرید تا به دیگران احساس گناه بدهید و آنها را کنترل کنید .

 

**معتقدید نسبت به هر کسی که به شما محبت کند مدیون و موظف هستید و صرفا به این دلیل که به شما قول مهر و عشق داده پایبند بازندگان ، آزاردهندگان ، کنترل کنندگان و کلاه برداران شوید .

 

** بیهوده سعی کنید عشق را که سالها پیش مرده و از دست رفته از نو زنده کنید .

 

** بپذیرید که اگر مورد بدرفتاری قرار بگیرید بهتر از آنست که مورد بی اعتمادی واقع شوید .

 

برای غلبه برنقاط کور شخصیت وابسته باید به این نکته توجه کنید که هیچ چیزی به دست نمی آید . زندگی یعنی کار سخت . همه تنها هستند و شما می توانید به تنهایی مشکلات را پشت سر بگذارید . هرگز نباید آن بخشی از وجود خود که از دیگران انتظار نجات دارد اجازه بدهید به آن بخش که می گوید شما می توانید خودتان را نجات دهید غالب گردد .

 

وقتی فرض را بر این می گذارید که دیگران بهتر می توانند به شما کمک کنند ، شرایط را برای نومید کردن خود فراهم می سازید . شما تنها کسی هستید که به واقع می توانید از خود مراقبت کنید

تاثیر ضعیف ترین ویژگی های شخصیتی خود

نقاط ضعف شخصیت کنترل کننده

 

تحت تاثیر نقاط کور شخصیت کنترلی خود :

 

** نیرویتان را برای اثبات حق به جانب بودن ، یا کامل بودن خود تلف می کنید و حال آنکه مدتهاست که این موضوع مفهوم خود را از دست داده است .

 

** می خواهید اشتباه بودن دیگران را ثابت کنید و حال آنکه می توانید مسئله را نادیده بگیرید .

 

** با حرارت بحث و جدل می کنید تا خودتان را متقاعد سازید که باهوش و با تدبیر هستید و حال آنکه به واقع موضوع برایتان مهم نیست .

 

** به جای توجه به نتایج به طرز ارائه مطلب ، به جای ارزش به نظم و ترتیب و به جای اصل مطلب به صورت ظاهر توجه می کنید .

 

**خود را گرفتار منطق پیچیده می کنید و حال آنکه اذعان به یک احساس ساده از گونه ترس ، رنجش یا خشم می تواند بلافاصله شرایط را تغییر دهد .

 

**با حرارت درباره مطالبی که می توانید بفهمید بحث می کنید و اهمیت آنچه را که نمی دانید و یا می ترسید نتوانید آنرا درک کنید دست کم می گیرید .

 

برای غلبه بر این مشکلات باید بپذیرید که انسان هستید و به خاطر داشته باشید که شما هم ممکن است اشتباه کنید . مترصد مدرسین و آموزگاران ارزشمند باشید تا بتوانید از آنها مطالبی بیاموزید . پیه دلخوری را به تن خود بمالید و آن را بپذیرید.

 

تاثیر ضعیف ترین ویژگی های شخصیتی خود

نقاط ضعف شخصیت رقابت آمیز

تحت تاثیر نقاط کور شخصیت رقابت آمیز خود :

 

**معتقدید همیشه باید بهترین باشید .

 

** معتقدید اگر پیروز نشوید شکست می خورید .

 

**به تعریف و تحسین بیش از عملکرد بها می دهید و بنابراین تملق و چاپلوسی را تشویق می کنید .

 

**مغرور هستید .

 

** در اندیشه های آرزومندانه هستید و به رویای خود معتقدید و حال آنکه در اغلب موارد این رویا فراری بیش نیست .

 

** عیوب خود را پنهان می کنید اما درباره نقاط قوت خود راه مبالغه را می روید .

 

برای غلبه بر این مشکلات باید باور کنید که با تصدیق شکست های خود و با پنهان نشدن از آنها می توانید بر میزان موفقیت خود بیفزایید . باید بپذیرید که اشخاص خود را با تلاش های شما تطبیق می دهند زیرا شما با کار فراوان خود نشان می دهید که دیگران هم می توانند در صف برندگان قرار گیرند .

 

در مقاله ی بعد توصیه هایی برای رسیدن به استقلال،چند توصیه برای غلبه بر وابستگی ، چند توصیه برای غلبه بر نیاز به کنترل کردن دیگران و چند توصیه برای غلبه بر ویژگی رقابت آمیز ذکر خواهد شد .

 

جدیدترین مطالب سایت