امور تربیتی چیست و چه تاثیراتی بر آموزش دارد؟

امور تربیتی چیست و چه تاثیراتی بر آموزش دارد؟

امور تربیتی از سال‌هاي‌ اول پیروزی انقلاب اسلامی با ایده‌پردازی شهیدان رجایی و باهنر تشکیل شد و تا بـه امروز فراز و نشیب‌هاي‌ زیادی را تجربه کرده اسـت. امور تربیتی در حال حاضر بـه عنوان یک معاونت در وزارت آموزش و پرورش فعالیت میکند و برنامه‌ها و سیاست‌هاي‌ خودرا بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و دستورالعمل‌هاي‌ رهبر معظم انقلاب تنظیم میکند.

 

امور تربیتی چیست؟

امور تربیتی چیست؟

امور تربیتی یکی از بخش‌هاي‌ مهم آموزش و پرورش اسـت کـه بـه جنبه‌هاي‌ آموزشی و پرورشی انسان می پردازد. امور تربیتی شامل فعالیت‌هایي اسـت کـه بـه تقویت و تعمیق ارزش‌ها، اخلاق، مهارت‌ها، روانشناسی، اجتماعی و فرهنگی دانش‌آموزان کمک می کند. امور تربیتی با توجه بـه مبانی و روش‌هاي‌ تربیتی اسلام و انقلاب اسلامی و نیازهای جامعه امروزی طراحی و اجرا می شود.

 

امور تربیتی نقش مهمی در رشد و تعالی جامعه و انتقال ارزش‌هاي‌ دینی و انقلابی بـه نسل‌هاي‌ آینده دارد. امور تربیتی همچنین مسئولیت مراقبت از بچه‌ها در برابر آفات فرهنگی و سیاسی را بر عهده دارد. امور تربیتی با همکاری مدرسه، خانواده و جامعه سعی میکند تا دانش‌آموزان را برای زندگی اجتماعی و ملی آماده کند.

 


مطالب مشابه: روش های مفید برای تربیت کودکان | نکاتی مفید جهت تربیت فرزندان


 

اهمیت و اهداف امور تربیتی

اهمیت و اهداف امور تربیتی

امور تربیتی یکی از بخش‌هاي‌ مهم نظام آموزش و پرورش اسـت کـه بـه پرورش و تعمیق ارزش‌هاي‌ اسلامی و انقلابی در دانش‌آموزان می پردازد. اهداف امور تربیتی عبارتند از:

 

 • تقویت ایمان و اخلاق اسلامی در دانش‌آموزان
 • ترویج فرهنگ انقلابی و مقاومتی در دانش‌آموزان
 • آموزش و تربیت دانش‌آموزان بر اساس مبانی و روش‌هاي‌ تربیتی اسلام
 • ایجاد هماهنگی و همکاری بین مدرسه، خانواده و جامعه در زمینه تربیت دانش‌آموزان
 • ارائه خدمات مشاوره‌اي و روان‌شناختی بـه دانش‌آموزان و والدین ان‌ها
 • برگزاری برنامه‌ها و فعالیت‌هاي‌ فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی برای دانش‌آموزان

 

امور تربیتی چگونه با فعالیت‌های خانوادگی هماهنگ می‌شود؟

امور تربیتی چگونه با فعالیت‌های خانوادگی هماهنگ می‌شود؟

امور تربیتی و فعالیت‌هاي‌ خانوادگی دو عامل مهم در رشد و تعلیم فرزندان هستند. امور تربیتی با توجه بـه اهداف و برنامه‌هاي‌ خود، میتوانند با فعالیت‌هاي‌ خانوادگی هماهنگ شوند. برخی از راه‌هاي‌ هماهنگی امور تربیتی و فعالیت‌هاي‌ خانوادگی عبارتند از:

 • ایجاد ارتباط مستمر و موثر بین مدرسه و خانواده در زمینه تربیت فرزندان
 • ارائه مشاوره و راهنمایی بـه والدین در خصوص روش‌ها و الگوهای تربیتی سالم و موثر
 • برگزاری کلاس‌هاي‌ آموزش خانواده در زمینه‌هاي‌ تربیتی و فرهنگی
 • تشویق والدین بـه شرکت در برنامه‌ها و فعالیت‌هاي‌ فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی مدرسه
 • ترویج فرهنگ خانواده‌محور و احترام بـه ارزش‌ها و اخلاقیات خانوادگی
 • ایجاد هماهنگی بین محتوای درسی و محتوای تربیتی و انطباق ان با نیازها و انتظارات خانواده

این راه‌ها میتوانند باعث افزایش کیفیت و کارایی امور تربیتی و فعالیت‌هاي‌ خانوادگی شوند و بـه رشد سالم و شخصیت‌سازی فرزندان کمک کنند.

 

چه بحث هایی در امور تربیتی باید آموزش داده شوند

چه بحث هایی در امور تربیتی باید آموزش داده شوند

بحث‌هایي کـه در امور تربیتی باید آموزش داده شوند ممکن اسـت بسته بـه سطح تحصیلی، منابع موجود، نیازهای جامعه و علایق دانش‌آموزان متفاوت باشند. اما برخی از موضوعات کلیدی و اساسی کـه میتوان دراین زمینه مطرح کرد عبارتند از:

 

1. روانشناسی تربیتی: این بحث بـه مطالعه و فهم چگونگی رشد روانشناختی، یادگیری، روش‌هاي‌ تدریس، فرآیندهای آموزشی و تفاوت‌هاي‌ فردی در امر یادگیری می پردازد. این بحث بـه معلمان و دانش‌آموزان کمک میکند تا روش‌هاي‌ موثر و مناسب آموزش و یادگیری را شناسایی و انتخاب کنند.

 

2. تربیت اسلامی: این بحث بـه پرورش و تعمیق ارزش‌هاي‌ اسلامی و انقلابی در دانش‌آموزان می پردازد. این بحث بر اساس مبانی و روش‌هاي‌ تربیتی اسلام و قرآن و سیره پیامبران و ائمه اطهار«ع» تدوین و ارائه می شود.

 

3. تربیت خانوادگی: این بحث بـه ایجاد هماهنگی و همکاری بین مدرسه، خانواده و جامعه در زمینه تربیت دانش‌آموزان می پردازد. این بحث بـه والدین راهنمایی و مشاوره می دهد تا روش‌ها و الگوهای تربیتی سالم و موثر را درخانواده پیاده‌سازی کنند .

 

4. تربیت اجتماعی: این بحث بـه آموزش و تربیت دانش‌آموزان برای شرکت فعال و مسئولانه در امور اجتماعی و ملی میپردازد. این بحث بـه دانش‌آموزان مهارت‌هاي‌ ارتباطی، همکاری، تعارض‌زدایی، احترام، انصاف، اندیشه‌ورزی و شهروندی را آموزش میدهد.

 

این بحث‌ها بخشی از امور تربیتی هستند کـه میتوانند بـه رشد و شخصیت‌سازی دانش‌آموزان کمک کنند. البته این بحث‌ها را می توان با توجه بـه منابع و شرایط مختلف تنوع و تکمیل بخشید.

 


مطالب مشابه: با کودکان لوس و بی ادب چه کنیم؟


 

چه مسئولیت‌هایی در امور تربیتی وجود دارد؟

چه مسئولیت‌هایی در امور تربیتی وجود دارد؟

امور تربیتی مسئولیت‌هاي‌ مختلفی را در قبال دانش‌آموزان، معلمان، مدیران، والدین و جامعه دارد. برخی از این مسئولیت‌ها عبارتند از:

1. طراحی و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌هاي‌ فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی برای دانش‌آموزان بـه منظور پرورش و تعمیق ارزش‌ها، اخلاق، مهارت‌ها و روانشناسی اسلامی.

2. ارائه خدمات مشاوره‌اي و روان‌شناختی بـه دانش‌آموزان و والدین ان‌ها در خصوص مسائل تحصیلی، رفتاری، خانوادگی و اجتماعی.

3. ایجاد هماهنگی و همکاری بین مدرسه، خانواده و جامعه در زمینه تربیت دانش‌آموزان و ترویج فرهنگ خانواده‌محور و احترام بـه ارزش‌ها و اخلاقیات خانوادگی.

4. آموزش و تربیت معلمان و مدیران مدارس بر اساس مبانی و روش‌هاي‌ تربیتی اسلام و انقلاب اسلامی و نیازهای جامعه امروزی .

5. کنترل و محاسبه بر کیفیت و کارایی امور تربیتی و ارائه گزارش‌ها و پیشنهاد‌هاي‌ لازم بـه مراجع ذی‌ربط .

 

امور تربیتی چه نقشی در جامعه دارد

امور تربیتی چه نقشی در جامعه دارد

امور تربیتی یکی از بخش‌هاي‌ مهم آموزش و پرورش اسـت کـه بـه تقویت و تعمیق ارزش‌ها، اخلاق، مهارت‌ها و روانشناسی اسلامی در دانش‌آموزان کمک میکند. امور تربیتی نقش مهمی در رشد و تعالی جامعه و انتقال ارزش‌هاي‌ دینی و انقلابی بـه نسل‌هاي‌ آینده دارد.

 

امور تربیتی همچنین مسئولیت مراقبت از بچه‌ها در برابر آفات فرهنگی و سیاسی را بر عهده دارد. امور تربیتی با همکاری مدرسه، خانواده و جامعه سعی میکند تا دانش‌آموزان را برای زندگی اجتماعی و ملی آماده کند

 

امور تربیتی چه نقشی در جامعه دانشگاهی دارد؟

امور تربیتی چه نقشی در جامعه دانشگاهی دارد؟

امور تربیتی در جامعه دانشگاهی نقش مهمی در تربیت و آموزش دانشجویان بر اساس مبانی و روش‌هاي‌ تربیتی اسلام و انقلاب اسلامی دارد. امور تربیتی با ارائه برنامه‌ها و فعالیت‌هاي‌ فرهنگی، هنری، ورزشی، اجتماعی، مشاوره‌اي و روان‌شناختی بـه دانشجویان کمک میکند تا ارزش‌ها، اخلاق، مهارت‌ها و روانشناسی اسلامی را در خود تقویت کنند و برای زندگی اجتماعی و ملی آماده شوند.

 

امور تربیتی همچنین نقشی در ترویج فرهنگ علمی و پژوهشی، ارتباط با جهان و تبادل فرهنگی و علمی، حمایت از مظلومان و مقاومت در برابر تهدیدات دشمنان، ایجاد نوآوری و اختراع و ارائه خدمات مدیریتی و توسعه‌اي دارد.

 


مطالب مشابه: متن تقدیر و تشکر از معلم | نوشته های زیبا برای تبریک روز معلم


 

در پایان

امور تربیتی با توجه بـه اهمیت وظیفه‌اي کـه بر عهده دارد، نیاز بـه حمایت و توجه بیشتری از سوی مسئولان و مردم دارد.

جدیدترین مطالب سایت