چند نکته برای موفق شدن در کار و زندگی

چند نکته برای موفق شدن در کار و زندگی

روش هایی برای موفق شدن در کار و زندگی 

 

از قدیم گفته اند هیچگاه کار هم اکنون تو به قردا نینداز دز ادامه میتوانید با چند مضمون برای پیروز شدن در کار و زندگی تالاب را دنبال نمایید .

 

موفقیت در زندگی , از هر 5 نفر فرد بالغ، یک نفر بطور حرفه اي کارهای هر روزش رابه فردا می افکند! اما این موضوع الزاماً به معنای تنبلی آن شخص نیست. «ناکنش»، یا انجام ندادن کارها غالباً ناشی از اضطراب، ترس از شکست یا کمال گرایی منفی است.

 

تکنیک هایي برای مبارزه با به تعویق انداختن کارها برای این که به علت انجام ندادن کارهایتان دچار استرس نشوید، این راهکار هاي ساده اما علمی را بیازمایید:

چند نکته برای موفق شدن در کار و زندگی

خودتان را بشناسید

چگونه: 

بدانید که به تعویق انداختن کارهایتان چه تاثیری بر زندگی شما میگذارد.

 

چرا: 

چون داشتن نگرشی درست مانع از این می‌شود که احساس کمبود داشته باشید.

چون بشما کمک میکند تا دلایل به تعویق انداختن کارهایتان را بدانید.

 

 مدیریت موثر دوران را تمرین کنید

چگونه: 

دوران تکمیل کارهایتان را تخمین بزنید.

صحت تخمین هاي خودرا بررسی کنید.

 

چرا: 

چون با برتامه ریزی موثر می‌توانید الگوی کاری خودرا ساده سازی کنید.

چون اینکار باعث افزایش کیفیت کار و دوری از استرس می‌شود.

چند نکته برای موفق شدن در کار و زندگی

دیدگاهتان را تغییر دهید

چگونه: 

به این فکر کنید که چرا به کاری که باید انجام دهید، علاقه مند شده اید. به این فکر کنید که به چه چیزهایی علاقه دارید.

 

چرا: 

چون شناخت اهداف شخصی باعث افزایش تعهد می‌شود.

چون محاسبه مجدد کارها ترس شما را از آن ها کاهش میدهد.

 

به وظایفتان متعهد باشید

چگونه: 

کارهایی راکه از انجام دادنشان مطمئن هستید فهرست وار بنویسید.

به خودتان قول بدهید که همه ی آن ها در دوران معینی انجام میشوند.

 

چرا: 

چون اینکار باعث می‌شود مجددا به توانایی هایتان ایمان بیاورید.

چون متعهد میشوید به قولی که به خودتان داده اید، عمل کنید.

 

در محیطی مناسب کار کنید

چگونه: 

محل کار و افرادی راکه با انها کار میکنید هوشمندانه انتخاب کنید.

در محیطی که پر از عوامل حواس پرتی، مثل تلویزیون، است، درس نخوانید.

 

چرا: 

چون آن گونه میتوانید روی کارتان متمرکز شوید.

چون هر گونه مانع مطالعه از سر راهتان کنار می‌رود.

 

واقع گرا باشید

چگونه: 

اهداف منطقی اي برای محاسبه دستاوردهایتان داشته باشید.

صبور باشید، هیچ چیز یک شبه تغییر نمیکند.

 

چرا: 

چون دیگر به خاطر توقعات بی قواره خودخوری نخواهیدکرد.

چون اهداف غیرواقع گرایانه باعث به تعویق انداختن کارها می‌شوند. چرا میخواهید کارهای غیرممکن انجام دهید؟!

چند نکته برای موفق شدن در کار و زندگی

 به شکل مثبتی با خود حرف بزنید

چگونه: 

مشاهده نمایید وقتی کارهایتان را عقب می‌اندزید، چگونه با خود حرف میزنید.

حرف هاي منفی رابا کلمات مثبت جای گزین کنید.

 

چرا: 

چون از به وجود آمدن افکار منفی، حتی قبل از آغاز بکار، پیشگیري میکنید.

چون مثبت گرایی شما رابه تلاش در راستای اهدافتان تشویق میکند.

 

برنامه تان را سبک تر کنید

چگونه: 

برنامه انعطاف پذیری ترتیب دهید که فقط حاوی کارهای مهم روزمره تان شود.

چرا: 

چون اگر برنامه تان خیلی سفت و سخت باشد، احساس کلافگی خواهیدکرد.

چون پس از انجام کارهای ثبت شده در برنامه، احساس شادی بیشتری خواهیدداشت.

 

در ازای پیشرفت کارهایتان به خودتان پاداش دهید

چگونه: 

سیستم پاداشی ترتیب دهید تا پس از انجام موفقیت آمیز هر کار، از پاداش آن لذت ببرید.

اگر کارها رابه تعویق انداختید، باید خودتان رابه نحوی تنبیه کنید.

 

چرا: 

چون اینکار تلاش و پیشرفتتان رابه شکلی مثبت تحسین میکند.

چون انگیزه کافی برای انجام کارها رابه شما می‌دهد.

 

یاد بگیرید که خودتان را ببخشید 

چگونه: 

اگر لغزشی داشتید، به خودتان سخت نگیرید.

بدانید که هیچ راهکار یک شبه اي وجود ندارد.

 

 چرا: 

به تعویق انداختن کارها غالباً در ذهن انسان ریشه می‌کند و رفع این مشکل نیازمند دوران است.

بخشش می‌تواند به التیام نتایج آینده بینجامد.

 

جدیدترین مطالب سایت