شخصیت های مختلف افراد در کل دنیا (شخصیت شناسی)

شخصیت های مختلف افراد در کل دنیا (شخصیت شناسی)

شخصیت شناسی افراد

در کل دنیا 4 تیپ شخصیتی وجوددارد کـه در این جا با انواع شخصیت ها آشنا خواهید شد.

 

مدرس سمینار جادوی جهانی ارتباط با تشریح ویژگی هاي‌ انواع تیپ هاي‌ شخصیتی بـه رفتارشناسی شخصیت هاي‌ مختلف پرداخت.

 

حیدر سلیمانی پور در سمینار تکنیک هاي‌ سخنوری و رفتارشناسی گفت: چرا عده اي از افراد دیر تصمیم میگیرند، چرا عده اي از افراد خروجی هاي‌ مورد نظر را ندارند؟ چرا عده اي از افراد تفویض اختیار نمیکنند؟ و چرا عده اي از افراد دلير هستند و ریسک می‌کنند و برخی نیستند؟

 

وی افزود: افراد در کل دنیا بـه ۴ تیپ DISC تقسیم می‌شوند کـه هر کدام از این تیپ ها رفتارهای خاص خودرا دارند.

 

بـه گزارش تالاب بـه نقل از  ایسنا، این رفتارشناس اظهار کرد:

شخصیت نوع D ویژگی هاي‌ عمومی چون خودمحوری، سریع الفکر، رک بودن، جاه طلبی، منطقی بودن، قاطعیت، اراده، ماجراجویی، پیشرو بودن، استقلال، رقابت پذیری، پاسخگویی، خاطرجمعی بـه خود و خطرپذیری دارند.

 

افراد دارای شخصیت نوع D همچنین خودمحور، رک، آماده بـه خطر، و ریسک پذیر، نتیجه از همه ی چیز برایشان مهم تر اسـت، قوی و توانا هستند، سریع تصمیم گیری می‌کنند، از حل مسائل، اتمام کار، چالش و رقابت لذت میبرند، کاملا بی پرده صحبت میکنند، علاقه مند بـه ریسک پذیری، بـه چالش کشیدن وضعیت و شکستن قوانین هستند.

 

 افراد با D بالا «High D» بـه اسانی خشمگین می‌شوند، بـه سرعت حوصله شان سر می‌رود و اعتماد بـه نفس بالایی دارند.

شخصیت های مختلف افراد در کل دنیا (شخصیت شناسی)

4 مدل شخصیت

 

مدرس سمینار جادوی جهانی ارتباط بیان کرد:

تیپ S یا Steadiness با رنگ سبز ویژگی هاي‌ عمومی چون صبوری، وفاداری، خشنودی، متعادل، مقاوم در برابر تغییر، قابل پیشبینی، آسان، خونگرم، سنجیده، آرام، تودار، بامحبت، خوش برخورد و احساسی اسـت.

 

 افراد با S بالا ارتباط و پیشرفت تدریجی برایشان اهمیت دارد، وفادار هستند، دلسوز، پشتیبان و دارای رفتار دوستانه هستند، صبور و متفکر و شنونده خوب و هم تیمی قابل اتکایی هستند، هدفشان کمک بـه دیگران اسـت، دور از چشم دیگران کار میکنند، بـه کندی تغییر میکنند.

 

ویژگی هاي‌ عمومی تیپ I یا Influence «تاثیرگذاری» معاشرتی، بخشنده، قانع کننده، باوقار، با حسن نیت، شفاهی، تاثیر گذار، دوست داشتنی، اهل صحبت، اجتماعی، شاد و سرزنده هستند.

 

این رفتارشناس با اشاره بـه اهمیت تسلط بر رفتار بیان کرد: افراد با I بالا بـه روابط و مردم اهمیت میدهند، مردم دار هستند، خوشبین، دلنشین و اجتماعی هستند. در قانع کردن مردم موفق هستند و بـه تیم اهمیت میدهند.

 

 ویژگی هاي‌ عمومی تیپ C یا Conscientious «وظیفه شناسی» حساس، کمالگرا، دقیق، جاافتاده، نظام مند، حقیقت جو، محافظه کار، ارزیابی گر، سنتی، آداب دان، دارای استانداردهای بالا، سیستمی، قابل اعتماد و تحلیل گر اسـت.

 

برونگرایان بیشتر شخصیت D و I و درونگرایان S و C دارند. تیپ هاي‌ I و S مردم محور و احساسی و D و C کارمحور و منطقی هستند.

 

مدرس سمینار جادوی جهانی ارتباط عنوان کرد:

منطق I خنده، منطق D خودمحوری و تسلط، منطق S صبر و مهربانی و منطق C ریزبینی اسـت.

جدیدترین مطالب سایت