بروزرسانی : 4 مهر 1397

خصوصیات اخلاقی افراد از روی گروه خونی (شخصیت شناسی گروه خونی)

خصوصیات اخلاقی افراد از روی گروه خونی (شخصیت شناسی گروه خونی)

خصوصیات اخلاقی افراد از روی گروه خونی

ژاپنی ها و برخی از کشورها معتقد هستند گروه خونی رابطه مستقیم با خصوصیات اخلاقی شخص دارد.

هر گروه خونی چه نوع شخصیتی دارد !!

109 سال پیش در سال 1900 دانشمند استرالیایی به نام کارل لندستینر 4 نوع گروه خونی کشف کرد. در ژاپن، مردم گروه خونی را ابزاری برای شخصیت شناسی یک دیگر بکار میبرند به گونه اي که مقاله هاي‌ بسیاری دراین زمینه چاپ میشود. اگر به ژاپنی ها بگویید که از گروه خونی خود بی خبر هستید، تعجب خواهند کرد.
اما به راستی گروه خونی درباره شخصیت شما چه میگوید؟

شخصیت شناسی گروه خونی

خصوصیات اخلاقی افراد از روی گروه خونی (شخصیت شناسی گروه خونی)

گروه خونی B

رایجترین گروه خونی پس از A، Bاست. شما زندگی هدفمندی دارید و بلندپروازی تان شما را در رسیدن به آرزوهایتان یاری می‌دهد. فرد جذابی هستید که بیرون رفتن از خانه رابه ماندن در ان ترجیح میدهید.

خواندن ذهن دیگران برایتان راحت است. حامی خوبی هستید که دوست ندارید سر موضوعات کوچک با دیگران بحث کنید. فردگرایی شما موجب شده بتوانید راه زندگی خودتان رابه تنهایی انتخاب کنید.

فردی خوش بین و قوی هستید که با گروه خونی B و AB ارتباط خوبی برقرار خواهید کرد. شغل هاي‌ مناسب شما: آشپزی، آرایشگر، رهبر ارتش، روزنامه نگار و مجری تلویزیون.

خصوصیات اخلاقی افراد از روی گروه خونی (شخصیت شناسی گروه خونی)

شخصیت گروه خونی AB

تنها 2-5% جمعیت دارای این گروه خونی هستند. افرادی که این گروه خونی را دارند، افرادی دو قطبی هستند که هم خصوصیات گروه خونیA و همB را در خود دارند. شما احتمالا فردی خجالتی، مردد، راز دار و اهل گشت و گذار هستید.
همیشه در جاییکه دیگران بشما احتیاج دارند، حضور خواهید داشت. در کارهایتان منطقی و مستعد هستید و سعی می‌کنید آن ها رابه بهترین شکل ممکن انجام دهید.
طرز برخورد شما طبق معمول جدی است. صبوری، تمرکز و دانایی تان قابل تحسین است. فردی با گروه خونی AB، با تمام گروه خونی ها هماهنگی دارد. شغل هاي‌ مناسب شما: وکیل، معلم، کارمند فروش و مددکار اجتماعی.

خصوصیات اخلاقی افراد از روی گروه خونی (شخصیت شناسی گروه خونی)

شخصیت گروه خونی O

شما مانند پروانه اي در اجتماع پرواز می‌کنید. فرد خلاقی هستید با اعتماد به نفس بالا، که همیشه مرکز توجه قرار می‌گیرد. جذابیت تان زبانزد خاص و عام است و همیشه تاثیر مثبتی بر دیگران می‌گذارید.
زندگی تان هدفمند و با نظم خاص خود پیش می‌رود. سرسختی که در زندگی دارید، شما را در رسیدن به اهداف تان یاری میدهد. شما رهبری توانا هستید. با افرادی که گروه خونی Oو AB دارند، ارتباط خوبی برقرار خواهید کرد. شغل هایي که برای شما مناسب است: بانکداری، سیاست مدار، وزیر، ورزشکار، بازرگان.

خصوصیات اخلاقی افراد از روی گروه خونی (شخصیت شناسی گروه خونی)

شخصیت گروه خونی A

رایجترین گروه خونی دنیا، A است. شما فردی آرام، درون گرا و مضطرب هستید. کمال گرا، خجالتی و حساس بودن از دیگر خصوصیات شما است. افکار شما ثابت و منطقی است.
شنونده خوبی هستید و نسبت به رنگ ها و چیزهای اطرافتان توجه نشان میدهید. دوست دارید با مد پیش روید اما هیچگاه لباس هاي‌ پر زرق و برق و جلف به تن نمیکنید.
شما فردی رمانتیک هستید که دنیای خیالی رابه واقعیت ترجیح میدهد. افرادی که گروه خونیA دارند، با گروه خونی مشابه وAB سازگارترند. انتخاب هاي‌ مناسب شغلی برای شما: حسابدار، کتابدار، اقتصاددان، نویسنده، برنامه نویس کامپیوتر و مقاله نویس.
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت