احادیثی از چهارده معصوم

مجموعه : احادیث
احادیثی از چهارده معصوم

پیامبر ص به خوشرویی در خانه اهمیت زیادی می داد و اصحاب را به مدارا با زنان ترغیب می نمود و در اخرین لحظات عمر خود به آن سفارش می کرد و سعی آن حضرت بر آن بود تا مردان رابا مقام و شخصیت والای زن آشنا کند و به آنان بفهماند که زنان به عنوان برترین مربی انسانها نقش بزرگی در سعادت و بدبختی جوامع بشری دراند

 

به این جهت در هر فرصتی که دست می داد از زن به عنوان مادر و به عنوان همسر مومنه تجلیل می کرد و می فرمود: بعد از اسلام بهترین چیزی که مسلمانان از آن برخوردر می شود، همسر مومنه ای است که هرگاه به او نگاه کند مسرور شود و در موقع درخواست کاری از او اطاعت کند و در غیاب شوهر خود و مال شوهر را حفظ کند.

 

* قناعت ثروتي است كه پاياني ندارد.

 

* هر كه خود را بشناسد، خدا را شناخته است.

 

* شجاع ترين مردم آن است كه حرف حق را

 

 * بزرگترين جهاد‌، مبارزه با نفس است.

 

* شمشير آخته‌ دردست‌ مرد شجاع‌، عزيزتر از سخن‌ راست‌ نيست‌.

 

* زشت‌ ترين‌ سخن‌ راست‌، ستايش‌ انسان‌ از خويشتن‌ است.

 

* بهترين‌ گفتارها آن‌ است‌ كه‌ عمل‌ تصديق‌ كند.

 

* هركه‌ نيكي‌ را از بدي‌ نشناسد، از چهارپايان‌ است‌ !

 

 * بايد مردم‌ در برابر حق‌ نزد تو مساوي‌ و يكسان‌ باشند.

 

* بر برادر تو همان‌ حقي‌ است‌ كه‌ تو داري.

 

* من‌ گواهي‌ شخص‌ فاسق‌ را جز عليه‌ خودش‌ قبول‌ نميكنم‌.

 

* نيكي‌ و احسان‌ را جز آدم‌ نادان‌ رد نميكند.

 

* يتيم‌ را با آنچه‌ كه‌ فرزندان‌ خود را ادب‌ ميكني‌، تاديب‌ كن.

 

* آنكس‌ كه‌ تو را بيم‌ دهد، مانند كسي‌ است‌ كه‌ تو را مژده‌ دهد.

 

* دشمن‌ دانا از دوست‌ نادان‌ بهتر است‌.

 

* دوري‌ و جدايي‌ دوستان‌ ، غربت‌ و تنهايي‌ است.

 

* حاجت‌ از دست‌ دادن‌ بهتر كه‌ از نااهل‌ خواســتن‌ !

 

 * آرزوهايتان‌ را به‌ كساني‌ متوجه‌ كنيد كه‌ دلهايتان‌ آنها را دوست‌ دارد.

 

 * شكيبايي‌ مركبي‌ است‌ كه‌ خسته‌ نشود.

 

* شخصيت‌ مرد زير زبان‌ اوست‌.

 

* عبرتها چه‌ بسيار است‌، ليكن‌ پند گرفتن‌ كمتر است.

 

* اگر درباره‌ كسي‌ مشكوك‌ باشيد، به‌ دوستانش‌ نگاه‌ كنيد.

 

* هر تنفس‌ انسان‌ گاميست‌ كه‌ بسوي‌ مرگ‌ بر ميدارد.

 

 مردم‌ دشمن‌ چيزهايي‌ هستند كه‌ نميدانند.

 

* بهترين‌ زهدها، پنهان‌ داشتن‌ آن‌ است.

 

* شگفتا! آيا خـلافت‌ و حـكومت‌ با رفاقت‌ و خويشي‌ هم‌ ميشود ؟!

 

* عدالت‌ زمامدار نيكوتر از خير روزگار است.

 

* هرگز كسي‌ را به‌ مبارزه‌ و جنگجويي‌ دعوت‌ نكن.

 

* روز دادستاني‌ و عدالت‌ از ظ‌الم‌، سختتر از روز ستم‌ بر ستمديده‌ است.

 

 * حكومت‌ خود را با ريختن‌ خون‌ حرام‌، استوار نكن‌.

 

* هرگز ياور ستمكار نباش‌.

 

* حكمت‌ را با نااهل‌ نگوييد كه‌ به‌ حكمت‌ ستم‌ كرده‌ايد.

 

* به‌ گوينده‌ نگاه‌ نكن‌، حرف‌ را در نظ‌ر بگير.

 

* بزرگواري‌ با خرد و ادب‌ است‌، نه‌ با اصل‌ و نسب‌.

 

* عقل‌ و خرد، شمشير برنده‌ايست.

 

* دانش‌ نگهبان‌ توست‌، در حاليكه‌ تو ثروت‌ را بايد محافظت‌ كني.

 

* بي‌ ارزشترين‌ مردم‌، كم‌ دانشترين‌ آنهاست.

 

* دانشمندان‌، به‌ علت‌ كثرت‌ نادانان‌ غريبند.

 

* مرگ‌ بزرگ‌ همان‌ فقر و بينوايي‌ است.

 

 

* فقر و تنگدستي، مرد باهوش‌ را گنگ‌ و لال‌ ميكند.

 

* انسان‌ به‌ نعمتي‌ نميرسد مگر اينكه‌ نعمت‌ ديگري‌ را از دست‌ ميدهد.

 

* از قرض‌ كردن‌ بپرهيزيد

 

* قرض‌ كردن‌ زبوني‌ و خواري‌ است‌.

 

* غم‌ وغصه‌ نيمي‌ از پيري‌ است‌.

 

* قصاص‌ و انتقام‌ قبل‌ از جنايت‌، درست‌ نيست‌.

 

* من‌ به‌ خاط‌ر سوء ظن و بدگماني، كيفر نميدهم‌.

 

* تو را از عجله‌ و شتاب‌ در سخن‌ و كار نهي‌ ميكنم‌.

 

* خداوند به‌ مردم‌ پناه‌ داده‌ تا از ستم‌ دور باشند.

 

* زمامداران‌ بوسيله‌ ظ‌لم‌ آزمايش‌ ميشوند.

 

* با توده‌ جماعت‌ باشيد، چراكه‌ دست‌ خدا با جماعت‌ است‌.

 

* هركه‌ از حق‌ تجاوز كند راهش‌ گم‌ ميشود.

 

* زكات‌ پيروزي‌ عفو و بخشش‌ است‌.

 

* ذمه‌ء من‌ در گرو آن‌ چيزي‌ است‌ كه‌ ميگويم‌.

 

* صفتي‌ بدتر از دروغ‌ وجود ندارد.

 

* براي دنيا به گونه اي زندگي كن كه گويي تا ابد زنده اي و براي آخرت به گونه اي زندگي كن كه گويي لحظه مرگت نزديك است.

 

* فرزندان‌ خود را بااخلاق‌ خود تربيت‌ نكني، زَيرا كه‌ آنان‌ براي‌ زماني‌ غيراز زمان‌ شما خلق‌ شده‌اند.

 

* هيچ‌ فقيري‌ گرسَنه‌ نمانده‌ مگر درسايه ‌آنكه‌ ثروتمندي‌ از حق ‌او بهره‌مند گشته‌ است.

 

* چون‌ تو به‌ جانب‌ مرگ‌ ميروي‌ و مرگ‌ جانب‌ تو مي‌آيد، زود به‌ يكديگر خواهيد رسيد.

 

جدیدترین مطالب سایت