انسان های زیبا و دوست داشتنی ! (حتما بخوانید)

انسان های زیبا و دوست داشتنی ! (حتما بخوانید)

گاهی، “خدا”..
ان قدر
صدایت را دوست دارد
کـه سکوت می‌کند،
تا تو بارها… بگویی
خدای من…

 

جملاتی زیبا درباره انسان های خوب

+ کسی کـه دربارۀ پول و دستمزدش زیاد اصرار نمی کند و خیال می کند دیگران انصاف و شعور دارند، احمق نیست، مناعت طبع دارد.

 

+ کسی کـه بـه موقع می‌آید و برای با کلاس بودن، عده اي را منتظر نمی گذارد، احمق نیست، منظم و ارجمند اسـت.

 

+ کسی کـه برای حل مشکلات دیگران بـه انها پول قرض می دهد یا ضامن وام آن ها می شود و بـه دروغ نمی گوید کـه ندارم و گرفتارم، احمق نیست. کریم و جوانمرد اسـت.

 

+ کسی کـه معایب و کاستی هاي‌ دیگران بـه رویشان نمی آورد و بدی ها را نادیده میگیرد، احمق نیست. شریف اسـت.

 

+ کسی کـه در مقابل بی ادبی و بی شخصیتی دیگران با تواضع و محترمانه صحبت می‌کند و مانند آن ها توهین و بددهنی نمی کند، احمق نیست. مودب و باشخصیت اسـت…

 

انسان بودن هزینه سنگینی دارد !

 

انسان های زیبا و دوست داشتنی ! (حتما بخوانید)

نوشته خاص و استثنایی زیباترین انسانها

زیباترین انسانهایی کـه دیدم
چشم رنگی ها نبودند
قد بلندها نبودند
لب برجسته ها نبودند
مو بلندها نبودند
هیچ کدام زیباترین نیستند
مدل هاي برندهای مشهور زیباترین نیستند
آنهایی کـه شبیه بـه ستارگان سینمای جهان اند زیباترین نیستند
زیباترین ها فقط شبیه بـه حرفهایشان هستند و چقدر دوست داشتنی اند انسانهایی کـه شبیه بـه حرفهایشان هستند
آنهایی کـه بوی انسانیت از ده متریشان بـه مشامت می رسد
آنهایی کـه چایت کنارشان سرد می شود و آرامششان در وجودت رخنه می‌کند
اگر در زندگی‌تان یک زیباترین دارید قدرش را بدانید
آن ها بسیار اندکند
بعضی ها چهره شان خیلی معمولیست اما انچه در قسمت چپ سینه شان میتپد دل نیست، اقیانوس محبت اسـت
بعضیها تُنِ صدایشان خیلی معمولیست اما سخن کـه می‌گویند در جادوی کلامشان غرق می شوي
بعضیها قد و قامتشان معمولیست اما حضورشان طپش قلب می آورد
بعضیها خیلی معمولی هستند اما همین معمولی بودنشان از آن ها جذابیتی منحصر بـه فرد میسازد.
“احمد شاملو”

 

متن زیبا درباره انسان های خوب

 

بیشتر قدر ادم هاي‌ خوب را بدونید آن ها از روی سادگی کاری را نمیکنن و خوب همه ی چی را متوجه میشن پس سعی کنید آن ها را الگو قرار بدید.

جدیدترین مطالب سایت