مجموعه : مذهبی و دینی
بروزرسانی : 28 شهریور 1402

آیا فرشتگان احساس و عقل برای درک کردن را دارند ؟

آیا فرشتگان احساس و عقل برای درک کردن را دارند ؟

آیا فرشتگان مثل آدم ها عقل هم دارند ؟ 

داشتن عقل و احساسات برای هر فردی فرق میکند اما وقتی که صحبت از فرتشگان خداوند میشود قضیه فرق میکند و باید مورد بررسی قرار بگیرد . 

به گزارش تالاب عقل دارای معانی متعددی هست و اتکا بیشتر این معانی به ملائکه صحیح هست؛ و مطمئناً فرشتگان نیز از قدرت عقل به این معانی بهره‌مندند:

1. عقل به معنای درک و تمییز خیر از شر.

2. عقل به معنای خود‌اشعاری و خود‌آگاهی.

3. عقل به معنای قدرتی که به وسیله آن خدا پرستش شود و بهشت به دست آید.

علت این ادعا آیات و روایاتی هست که جایگاه و وظایف فرشتگان را بیان میکنند.

اگرچه، بعضی از معانی عقل را نمیتوان به فرشتگان اتکا داد؛ و آن عبارت هست از عقل حسابگر و ابزاری.

توضیح اینکه گاهی مقصود از عقل همان چیزی هست که در فرهنگ غرب به “عقل ابزارى”، “عقل جزئى‏”، یا “عقل استدلال‌گر” نیز ذکر می شود. این عقل ابزارى معطوف به جهان و زندگى دنیوى هست و کارى با آخرت انسان ندارد. عقلى هست که ابزار رسیدن به امیال و شهوات انسان را فراهم می کند؛ از این‌رو این عقل در طول شهوت ودر خدمت آن هست، نه در عرض و معارض آن. جهت‌گیرى اصلى عقلانیت ابزارى و حسابگر در این اصطلاح، تبحر آدمى بر طبیعت هست.

عقل ابزارى معطوف به معاش هست، و بطور کلى عبارت هست از قدرت و شعورى که انسان با بهرهگیری ازآن به معاش خود سامان می دهد و به زندگى دنیوى مطلوبش دست می‌یابد روشن هست چنین عقلی را نمی توان به فرشتگان نسبت داد.

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت