مزایده خودروی قدیمی سریال شهرزاد + عکس

مزایده خودروی قدیمی سریال شهرزاد + عکس

خودروی لوکس و قدیمی سریال شهرزاد توسط صاحبش به مزایده گذاشته شد. این خودرو که یک دوج، کرنت مدل 1949 است در وضعیت بسیار مناسبی نیز نگهداری شده  به طوریکه بسیاری از قطعات آن هنوز از نوع اصلی و فابریک است.

این خودروی تاریخی هم اینک  در سریال شهر زاد در حال استفاده است و مقرر شده تا بعد از پایان فیلم برداری خودرو به مالک آن تحویل شود.

مالک این خودرو برای فروش آن مبلغ 185 میلیون تومان را ذکر کرده است.

 

مزایده خودروی قدیمی سریال شهرزاد + عکس

خودروی لوکس

مزایده خودروی قدیمی سریال شهرزاد + عکس

خودروی قدیمی

مزایده خودروی قدیمی سریال شهرزاد + عکس

خودروی لوکس

مزایده خودروی قدیمی سریال شهرزاد + عکس

تهیه و تنظیم : مجله تالاب