آیا می دانید که ؟

مجموعه : دانستنیها
آیا می دانید که ؟

آیا می دانید که ؟!!!!!…

آیا می دانید که … تعداد افرادی که سالانه از نیش زنبور می میرند بیشتر از کسانی است که سالانه از نیش مار می میرند.
آیا می دانید که … زنبور عسل دو معده دارد: یکی برای انبار کردن عسل ویکی برای غذا.
آیا می دانید که … سریع ترین عضله بدن انسان زبان است.
آیا می دانید که … در سال 1980 بوتان تنها کشور جهان بود که تلفن نداشت.

 

آیا می دانید که ؟

 
آیا می دانید که …طول قد هر انسان سالم برابر 8 وجب دست خود اوست.

آیا می دانید که …طول رگهای بدن انسان 560 هزار کیلومتر است.
آیا می دانید که … خون میگوها آبی رنگ است، عنکبوتها خونی روشن و شفاف دارند.
آیا می دانید که …میزان انرژی که خورشید در یک ثانیه تولید می کند؛ برای تولید برق مورد نیاز تمام کشورهای جهان در مدت یک میلیون سال کافی است.

 

آیا می دانید که ؟

_________________________

 

آیا می دانید که … خنده آسانتر از اخم کردن است؛ برای خندیدن انسان از 17 عضله صورت وگردن استفاده می کند در حالی که برای اخم کردن از 40 عضله.
آیا می دانید که … درصورتی که زنی به کوررنگی مبتلا باشد؛ فرزندان پسر او کوررنگ می شوند.

آیا می دانید که … بدن زنبور داران در برابر نیش زنبورها مقاوم می‌شود و اغلب می‌توانند بیش از صد عدد نیش زنبور عسل را تحمل کنند و احساس ناراحتی هم نکنند.
آیا می دانید که … مغز انسان بیش از سایر اعضای بدن کار می کند وبیش از20 درصد از انرژی بدن را مصرف می کند.

 

__________________________

آیا می دانید که … هر یک لیتر بنزین معادل 5 ممیز 23 تن گیاهان مدفون شده در قرنها پیش است.
آیا می دانید که … متوسط وزن مردان در کره زمین بیش از وزن زنان است.
آیا می دانید که … نیاز مردان به صحبت کردن در هر روز 12 هزار واژه، و نیاز زنان 23 هزار واژه است.
آیا می دانید که … عمیق ترین دریاچه جهان دریاچه بایکال در روسیه است که 1940 متر عمق دارد.

 آیا می دانید که ؟

__________________________

آیا می دانید که … سختی آب مشابه سختی بتن است.
آیا می دانید که … حدود 7 هزار نوع برنج مختلف در دنیا وجود دارد.
آیا می دانید که … یک میلیون کره به اندازه زمین در خورشید جای می گیرد.
آیا می دانید که … زنبورها از بوی عرق بدشان می‌آید و به کسی که به نوعی بدنش بو دهد یا عطر و ادکلن زده باشد حمله می‌کنند.

 

آیا می دانید که ؟

__________________________
آیا می دانید که … از بین رنگها رنگ سفید برای زنبور عسل آرامش دهنده و رنگ قهوه ای ناراحت کننده است.
آیا می دانید که … انسان با خوردن 20 نیش از زنبور عسل در آن واحد خواهد مرد.
آیا می دانید که … نور خورشید فقط تا عمق 400 متری آب دریا نفوذ می‌کند.
آیا می دانید که … لایه پوستی که آرنج را پوشانده است هر 10 روز یکبار عوض می‌شود.

 

جدیدترین مطالب سایت