تولید آب توسط کتاب

مجموعه : اخبار علمی
تولید آب توسط کتاب

یک کتاب خلاقانه که می تواند آب تولید کند. بحران کم آبی همواره بحرانی تهدید کننده در سراسر دنیا است چرا که همه خوب می دانیم که منابع آبی محدود است و عدم مدیریت درست بحرانی سخت را به وجود خواهد آورد.

برایان گارتساید طراح کتاب آبساز، بجای کاغذ ورق های این کتاب از نوعی فیلتر استفاده کرده است و برگه های این کتاب از جنس متفاوتی هستند.

 

که میتواند هر نوع آبی را تصفیه کرده و باکتری های داخل آب را از بین ببرد. هر کتاب می تواند آب آشامیدنی 4 سال یک نفر را تامین کند.

 

تولید آب توسط کتاب

 کتاب و تولید آب

تولید آب توسط کتاب

تولید آب توسط کتاب

تولید آب توسط کتاب

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

جدیدترین مطالب سایت