آشنایی با بزرگترین کوره خورشیدی در جهان

مجموعه : اخبار علمی
آشنایی با بزرگترین کوره خورشیدی در جهان

در نزدیکی مرز بین فرانسه و اسپانیا که یکی از آفتابی ترین نقاط روی زمین است بطور متوسط سالانه 3500 ساعت خورشید می تابد.

 

به همین دلیل بزرگترین کوره خورشیدی دنیا در این محل نصب شده است. این کوره خورشیدی در سال 1969 در یک مرکز تحقیقاتی نصب شده است.

 

این کوره خورشیدی شامل 63 عدد آینه ثابت نصب شده روی زمین در کوه های اطراف است که نور خورشید را از نقاط مختلف کوهستانبه سمت آینه خمیده بزرگ منعکس میکند.

 

این آینه بزرگ با متمرکز کردن این نورها در مرکز خودش دمایی معادل 3500 درجه تولید می کند. در حال حاضر نیز اینآینه و کوره خورشیدی برای مصارف تحقیقاتی مورد استفاده قرار میگیرد.

 

آشنایی با بزرگترین کوره خورشیدی در جهان

آشنایی با بزرگترین کوره خورشیدی در جهان

 
 
 
جدیدترین مطالب سایت