تصاویر سه بعدی برای کودکان نابینا

مجموعه : اخبار علمی
تصاویر سه بعدی برای کودکان نابینا

با استفاده از این روش جدید چاپ سه بعدی که درواقع بخشی از پروژه تولید کتب نقش برجسته در دانشگاه کلرادو است، کتاب های سه بعدی به گونه ای تولید می شوند که تصاویر برجسته کتاب اصلی را در کنار خط بریل در اختیار کودکان نابینا قرار می دهند.

 

مزیت چاپ سه بعدی در این است که می توان اشیای منحصر به فردی را با آن تولید کرد. محققان در طول چند ماه گذشته، با استفاده از این شیوه جدید چاپ سه بعدی، چند کتاب کودک را منتشر کرده اند.

 

از آنجا که اغلب کودکان نابینا یا کم بینا شناخت کاملی از محیط اطراف ندارند، کتاب های سه بعدی می تواند درک درستی از محیط اطراف را به دست دهد.

 

محققان امیدوارند با توسعه روش های جدید چاپ کتاب سه بعدی، امکان دسترسی کودکان نابینا به گنجینه ارزشمند کتب کودکان فراهم شود و بتوانند تجربیات جدید و امیدوارکننده ای را از مطالعه کتاب و دنیای خیالی کتب کودک، به دست آورند.