اشنایی با ماهی سیچلاید پروکسیموس

اشنایی با ماهی سیچلاید پروکسیموس

اشنایی با ماهی سیچلاید پروکسیموس

سیچلاید پروکسیموس بومی رودخانه ی آمازون است. پروکسیموس دارای بدنی زیتونی یا بنفش- خاکستری است و پوزه ای کشیده دارد. خال های قرمزی بر روی بدن این ماهی دیده می شود. این خال های قرمز در طبیعت بسیار شفاف تر و نمایان ترند. اما در آکواریوم رنگ کمتری دارند.

 

آکواریومی با حداقل حجم ۴۰ گالن به همراه تخته سنگ های مسطح برای سیچلاید پرکسیموس مناسب است. وجود غارهایی درون آکواریوم فضاهایی را برای پنهان شدن ماهی فراهم می کند. این غارها باید توسط تکه های سنگ ساخته شوند. گیاهان آکواریوم این ماهی باید ریشه های مقاومی داشته باشند. چرا که این سیچلاید حفره های در اطراف ریشه ها ایجاد می کند و ممکن است به آن ها صدمه وارد کند. سیچلاید پرکسیموس قدرت سازگاری با کتفیش های بزرگ را دارد. دمای ۲۲ تا ۲۵ درجه ی سانتی گراد و پی هاش ۷٫۰ برای این ماهی مناسب است.

 

سیچلاید پروکسیموس در زمان تولید مثل و جفتگیری بسیار خشونت طلب می شود. ماهی ماده ابتدا بر روی یک سطح مسطح تخمریزی می نماید. سپس در زمان خارج شدن لارو ها از تخم، ماهی نر و ماده، نوزادان را به درون دهان خود منتقل می کنند. این کار برای حفاظت از فرزندان صورت می گیرد.

 

سیچلاید پروکسیموس موجودی همه چیز خوار است و باید با انواع غذاهای خشک و منجمد تغذیه شود. غداهایی مانند کرم خونی منجمد و خشک و همچنین پلانکتون دریایی برای این ماهی مناسبند.

 

سیچلاید پروکسیموس دارای چهار نوع متفاوت است که از جمله آن ها می توان به سیچلاید زمین خوار و پروکسیموس باله بندی اشاره نمود.

 

جدیدترین مطالب سایت