ماهی گرین ترور

ماهی گرین ترور

آشنایی با ماهی گرین ترور

به گزارش تالاب گرین ترور یکی از سیچلایدهای باهوش، آرام و زیبا محسوب می شود. گاهی اوقات به غلط اسم این ماهی گرین تیلور گفته می شود.

 

 این ماهی دارای رنگی بسیار زیبا میباشد تا جایی که به جواهر سبز نیز در میان سیچلایدها معروف است. گرین ترور دارای بدنی فشرده و بیضی گون می باشد و دور باله های دمی و پشتی حاله ای از رنگ قرمز وجود دارد.

 

 این ماهی بومی آمریکای جنوبی می باشد و موجودی همه چیز خوار است.گرین ترور به شرایط آب سختگیر نیست.

 

 اما برای داشتن یک گرین ترور زیبا باید آبی کریستاله و با کیفیت، با پی هاش در حدود ۶.۵ تا ۷٫۵ درجه و دمای۲۰-۲۴°C (در این درجه ماهی دراری رنگ سبز زیتونی بیشتری میباشد) و ۲۴-۳۰°C (در این درجه ماهی دراری رنگ تندتر و پر رنگتری هست) در اختیار ماهی قرار گیرد. جنس نر تا ۲۰ سانتی متر و جنس ماده تا ۱۵ سانتی متر رشد می نماید. جنس نر این ماهی قلمرو طلب می باشد.

مجله تالاب : ماهی نر در سن بلوغ دارای غده ای بر روی سر می باشد که با توجه به این ویژگی می توان جنسیت ماهی را تعیین نمود. همچنین شناسایی جفت این ماهی از طریق دستگاه جفتگیری ماهی در زمان تولید مثل نیز امکان پذیر می باشد.

 

این ماهی عادت به تخمریزی بر روی سطوح صاف دارد. قبل از تخمریزی، ماهی نر باید ماهی ماده را بپسندد. پس از تخمریزی والدین از تخم ها و سپس از لارو ها نگهداری می نمایند.

 

برای دکوراسیون آکواریوم این ماهی می توان از سنگ و حفرهای غارگون و گیاهان مصنوعی یا گاهی گیاهان طبیعی کاشته شده در گلدان یا کوزه  استفاده کرد.

 

در میان آنها گاه گونه هایی پیدا می شوند که به رشد کامل خود نمی رسند و به کوتوله های گرین ترور معروفند.