اختراع دستگاه نان پزی خانگی کوچک (+عکس)

اختراع دستگاه نان پزی خانگی کوچک (+عکس)

اختراع دستگاه نان پزی خانگی کوچک

 

این دستگاه که اندازه یک مایکروفر میباشد به راحتی برای شما نان داغ میپزد.

 

به گزارش تالاب یک زن و شوهر سنگاپوری دستگاه خانگی کوچکی ساختند که با ریختن آب، آرد و روغن در محل مخصوص آن پس از ۲۰ دقیقه نان داغ و بهداشتی تحویل می‌دهد.

اختراع دستگاه نان پزی خانگی کوچک (+عکس)

اختراع دستگاه نانوایی خانگی

اختراع دستگاه نان پزی خانگی کوچک (+عکس)

اختراع دستگاه نانوایی خانگی

اختراع دستگاه نان پزی خانگی کوچک (+عکس)
اختراع دستگاه نانوایی خانگی
اختراع دستگاه نان پزی خانگی کوچک (+عکس)
اختراع دستگاه نانوایی خانگی
اختراع دستگاه نان پزی خانگی کوچک (+عکس)
اختراع دستگاه نانوایی خانگی
اختراع دستگاه نان پزی خانگی کوچک (+عکس)

مشرق

 

جدیدترین مطالب سایت