اس ام اس بامزه شیطنت و سرکاری

اس ام اس بامزه شیطنت و سرکاری

اس ام اس بامزه شیطنت و سرکاری

 

بیا به آرامش فکرکنیم

به زندگی

به عشق

به بهشت

به جهنم

به درک

به توچه

به من چه

برو اعصاب ندارم می زنم شل و پلت می کنم ها !

 

اس ام اس بامزه شیطنت و سرکاری

 

تکیه اش بر درخت، نگاهش غمگین

لب هایش پر از زمزمه، در ژرفای وجودش غوغا

افکارش پریشان

شاید فکر خودکشی برسر داشت

شاسکولی که در عروسی شام گیرش نیامد

 

اس ام اس بامزه شیطنت و سرکاری

 

عر عر عر عر

به من میگن خر!

یه عمره که خر هستم!

همیشه باربرهستم!

خر که میگن من هستم!

گوشی موبایل به دستم درحال خواندن هستم!

 

اس ام اس بامزه شیطنت و سرکاری

 

یواش بیا پایین می خوام یه چیزی بهت بگم!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
تند اومدی نمی گم

 

اس ام اس بامزه شیطنت و سرکاری

 

خری گم کرده ام با بار کاشی

اس ام اس می زنم شاید تو باشی

 

اس ام اس بامزه شیطنت و سرکاری

 

واقعا دستت درد نکنه

می خوام بهت زنگ بزنم

تکلیف حرفایی که پشت سرم زدی رو معلوم کنم!

حیف اون همه محبت
.
.
.
(ستاد ایجاد اضطراب چند ثانیه ای)

 

اس ام اس بامزه شیطنت و سرکاری

 

علم بهتراست یا ثروت؟

هیچ کدوم!

یه ذره معرفت که تو یه ذره نداری!

 

اس ام اس بامزه شیطنت و سرکاری

 

از من بپرسند بهترین ، زیباترین ، شجاع ترین

محبوب ترین ، داناترین ، عاقل ترین آدم کیه؟

انگشتمو به طرفت تو دراز می کنم

و می گم این نمی تونه باشه …

 

اس ام اس بامزه شیطنت و سرکاری

 

عزیزم خیلی دوست دارم

( ستاد ایجاد شوق و هیجان )

 

اس ام اس بامزه شیطنت و سرکاری

 

پاتو از زندگیم بکش بیرون
.
.
.
.
.
جورابات بو میدن

 

اس ام اس بامزه شیطنت و سرکاری

 

تو را از شن نه از گل آفریدند

ز عطر بوی سنبل آفریدند

نمیدانم تو را با این همه حسن

چرا اینگونه منگل آفریدند

 

اس ام اس بامزه شیطنت و سرکاری

 

میدونی فرق تو با توپ چیه؟

توپ رو باید شوت کرد

اما تو خودت شوتی‎ …

 

اس ام اس های جدید و سرکاری

اس ام اس های طنز سرکاري نصف شب

اس ام اس سرکاری جالب و خنده دار

 

جدیدترین مطالب سایت