اس ام اس اذیت کردن و سرکاری

اس ام اس اذیت کردن و سرکاری

اس ام اس اذیت کردن و سرکاری

 

اگه گفتی شباهت هویج با کفش ملی چیه؟

باشه بابا فهمیدم می دونی

فقط می خواستم یادآوری کرده باشم

 

∴ اس ام اس اذیت کردن و سرکاری ∴

 

ای نارفیق خنجر زدی بر سینه ام

وای سینه ام ، وای سینه ام

آتش زدی بر خرمنم

وای خرمنم وای خرمنم

آی خرمنم وای خرمن

آفرین همین طور ادامه بده

 

∴ اس ام اس اذیت کردن و سرکاری ∴

 

به اندازه موهای سرم دوست دارم

به مقدار دفعه هایی که شونه کردم بهت وفا دارم

شناختی؟ منم قر تاس

 

∴ اس ام اس اذیت کردن و سرکاری ∴

 

در تنهاترین شب های من صدای توست

تنها تو هستی که صورتم را در تنهایی شب نوازش می کنی

و تنها دلیل بیدار بودنم تو هستی

ای پشه

 

∴ اس ام اس اذیت کردن و سرکاری ∴

 

توجه
.
.
.
.
توجه
.
.
.
.
توجه فرمایید
.
.
.
.
.
.
از توجه شما ممنونم
.
.
.
.
.
.
هیچی دیگه فقط می خواستم بهم توجه کنی

 

∴ اس ام اس اذیت کردن و سرکاری ∴

 

با همه وجودم سرمو روشونه مهربون تو میذارم

و یواشکی دماغمو با لباست پاک می کنم

 

∴ اس ام اس اذیت کردن و سرکاری ∴

 

خیلی دلم برات تنگ شده…

اونقدر که از دوریت گریه ام می گیره…

اما وقتی قیافت یادم میاد خندم می گیره

 

∴ اس ام اس اذیت کردن و سرکاری ∴

 

روی فرش دلم جوهری از عشق تو ریخت…

آمدم پاک کنم عشق تو را بدتر شد…

خلاصه اینکه گند زدی به فرش رفت پی کارش

 

∴ اس ام اس اذیت کردن و سرکاری ∴

 

اون چیه که اولش منم

دومش تویی

آخرش هم زبون داره؟
.
.
.
گل گاو زبون!

 

∴ اس ام اس اذیت کردن و سرکاری ∴

 

اددا بابا دد ای ی ی ی قاقا ا ا ا ا ا

ببخشید!

گوشیم دست بچه بود!

 

∴ اس ام اس اذیت کردن و سرکاری ∴

 

چه کنم چرخ فلک کرده مرا از تو جدا

من چه جورابی بپوشم که دهد بوی تو را

 

∴ اس ام اس اذیت کردن و سرکاری ∴

 

اگه یه روز رفتی سفر

رفتی از پیشم بی خبر

سوغاتی واسم چی میاری؟

 

اس ام اس خنده دار و سرکاری (6)

اس ام اس های طنز سرکاري نصف شب

اس ام اس سرکاری جالب و خنده دار

 

جدیدترین مطالب سایت