جستجو در تالاب

120 متن زیبای انگلیسی + جملات کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

120 متن زیبای انگلیسی + جملات کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

جملات بسیار زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی 

این مطلب شعرهای کوتاه و جملات زیبا بـه زبان انگلیسی نوشته شده اسـت کـه ترجمه هم کرده ایم اگر دوست دارید بـه زبان انگلیسی شعر یا متنی احساسی برای فرد مهم زندگی تان بفرستید حتماً دراین مطلب یکی از شعرها یا متن هاي‌ انگلیسی را انتخاب نموده و درضمن مجله تالاب هم سعی کرده بهترین جملات عاشقانه را برای شـما انتخاب کند ودر بعضی از متن ها هم از شعرهای بلند افراد بزرگ خارجی استفاده کرده ایم کـه معناهای بسیار زیبا و قشنگی دارد.

Your cuteness knows no bounds

your beauty has no limit

you are the only woman in the world

to which I will commit

I look at you and gasp in awe

wondering how you’re mine

you take my breath away my dear

جذابیتت بی کران اسـت

زیبایی ات حد و مرزی ندارد

تو تنها زنی هستی کـه بـه او دل سپرده ام

بـه تو نگاه می‌کنم و نفسم بـه شماره میوفتد

در حیرت از این‌که تو چطور مال من شدي

نفسم را بند می آوری عزیزم

 

 


مطلب مرتبط: بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی


 

No words are amazing enough to describe how fantastic you make me feel

هیچ کلمه اي ان قدر شگفت انگیز نیست کـه بتواند

احساس خارق العاده اي کـه درمن ایجاد میکنی را توصیف کند

 

***

 

متن های احساسی انگلیسی زیبا با ترجمه فارسی 

متن های احساسی انگلیسی زیبا با ترجمه فارسی 

I love my life because it’s you

من عاشق زندگیم هستم چون زندگیم تو هستی

 

***

 

Life is better when you’re laughing

وقتی میخندی زندگی بهتر می شه

 

***

 

To my dear Husband

I just want to say

You made my life complete

On our Wedding Day

I Love You

شوهر عزیزم فقط یه چیزی می‌خواهم بگم

تو در روز عروسی

زندگی مرا کامل کردی

دوستت دارم

 

***

 

جملات خاص و زیبا 

جملات خاص و زیبا 

I love your smile

I love your kiss

each and every day I reminisce

you are my life you are my world

never did I imagine such an amazing girl

عاشق لبخندت هستم

عاشق بوسه ات هستم

هرروز بـه تو فکر می‌کنم

تو زندگی و دنیای من هستی

هرگز دختری بـه این شگفت انگیزی تصور نمیکردم

 

***

 

Nothing can replace you!

هیچی نمی تونه جای تو رو بگیره

 

***

 

عکس نوشته های معنادار انگلیسی 

عکس نوشته های معنادار انگلیسی 

Can I say I love you today

If not , can I ask you again tomorrow

And the day after tomorrow

And the day after that

Because I’ll be loving you every single day of my life

می تونم امروز بهت بگم دوستت دارم؟

اگه نه می تونم فردا بهت بگم یا پس فردا؟ یا روزهای بعد؟

واسه این‌که من هرروز زندگیم تو رو دوست دارم …

 

***

 

No matter how hard the Situation in life

I LOVE YOU ALWAYS

مهم نیست شرایط چقدر سخت بشه

من همیشه دوستت دارم

 

***

 

You are like a candle

When you came, you brought light to my lif

تو مثل شمع هستی

وقتی اومدی زندگیم رو روشن کردی

 

***

 

شعرهای زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

شعرهای زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

I wanna spend my whole life with you and being you

می‌خواهم تمام زندگی ام رابا تو و بودنت سپری کنم

 

***

 

I care for you

I love you too

you are my world

you are my life

so glad that your

my lovely wife

من مراقبتم

من دوست دارم

تو دنیای منی

تو زندگی منی

خیلی خوشحالم کـه تو

همسر دوست داشتنی منی

 

***

شعر کوتاه انگلیسی 

شعر کوتاه انگلیسی 

My heart beats for you..!!

قلبم برای تو می تپه

 

***

 

ᴛʜᴇ ꜱʜᴏʀᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ɪ

ᴛʜᴇ ꜱᴡᴇᴇᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ʟᴏᴠᴇ

ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴘᴇʀꜱᴏɴ ɪ ɴᴇᴠᴇʀ ꜰᴏʀɢᴇᴛ ɪꜱ ʏᴏᴜ

کوتاه ترین کلمه اي کـه می شناسم “من” اسـت

شیرین ترین کلمه اي کـه می شناسم “عشق” اسـت

و کسی کـه هرگز فراموش نمیکنم “تو” هستی

 

***

 

чσu αrє thє вєst thíng thαt єvєr hαppєnєd tσ mч lífє

تو بهترین اتفاق زندگیمی

 

***

شعر عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی 

شعر عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی 

Meeting you was the best day of my life

دیدن تو بهترین روز زندگیم بود

 

***

 

Born to be yours

بـه دنیا آمده ام تا مال تو باشم

 

***

 

You’re the most expensive thing that I have

I feel so lucky to be with you

تو گرانترین چیزى هستى کـه دارم

بـه خاطر با تو بودن احساس خوش شانسی می‌کنم

 

***

 

I love you so so so so much

من خیلی خیلی خیلی خیلی دوست دارم

 

***

 

When I’m with you, I feel the fragrance of love everywhere

وقتی با تو هستم، بوی خوش عشق را همه ی جا احساس می‌کنم

 

***

متن های پر احساس انگلیسی 

متن های پر احساس انگلیسی 

Love is wide ocean that joins two shores

i love you

عشق اقیانوس وسیعی اسـت کـه دو ساحل را به یک دیگر پیوند می‌دهد

دوست دارم

 

***

 

 

Sometimes your hug is all I want the most

گاهی اوقات آغوشت همه ی خواسته منه

 

***

 

You’re my other half

تو نیمه گم شده منی

 

***

 

To the world you may be one person

but to one person you may be the world

برای دنیا شاید یک نفر باشی

اما برای من تمام دنیایی

 

***

 

Thinking of you, because you are wonderful

بـه تو فکر میکنم چون تو فوق العاده اي

 

***

جملات آموزنده به زبان انگلیسی 

جملات آموزنده به زبان انگلیسی 

Love is wide ocean that joins two shores

i love you

عشق اقیانوس وسیعی اسـت کـه دو ساحل را به یک دیگر پیوند می دهد

دوست دارم

 

***

 

To the world you may be one person

, but to one person you may be the world

برای دنیا شاید یک نفر باشی اما برای من تمام دنیایی

 

***

متن های پر احساس انگلیسی 

متن های پر احساس انگلیسی 

We try to hide our feeling but forget our eyes speak

احساسات مان را مخفی میکنیم اما یادمان میرود کـه چشمان مان حرف می زنند

 

***

 

We were given: Two hands to hold

To legs to walk

Two eyes to see

Two ears to listen

But why only one heart

Because the other was given to someone else

For us to find

بـه ما دو دست داده شده اسـت برای نگه‌داشتن

دو پا برای راه رفتن

دو گوش برای شنیدن

اما چرا تنها یک قلب؟

چون قلب دیگر بـه فرد دیگری داده شده اسـت کـه باید ان را بیابیم

 

***

 

When I wake up

Each morning

And see you next to me

No matter what happen

I know that my day will

Be all right

هرروز صبح

کـه چشم می‌گشایم

و تو را درکنار خود می بینم

میدانم هر چه پیش آید

اهمیتی ندارد

ان روز، روز خوبی خواهد بود

 

***

سخنان آموزنده و زیبا

سخنان آموزنده و زیبا

Love is the soul of hearts

عشق روح قلب هاست

love is

عشق

the meaning of peotry

معنای شعر اسـت

the inspration of dreams
الهام رویاهاست

the passion of dance

هیجان رقص اسـت

the music of songs

موسیقی آوازهاست

love is

عشق

the spirit of souls

شور و شوق روح اسـت

the emotion of hearts

احساس قلب اسـت

love is

عشق

poetry of dreams

شعر رویاهاست

the dance of songs

رقص آوازهاست

soul of heart and the

و روح قلب هاست

how you are

آیا می داني کـه

the deepest meaning in my life

عمیق ترین معنای زندگی منی

please always know

خواهش میکنم همیشه بدان

that i love you

کـه دوستت دارم

more than any things else in this world

بیشتر از هر چیز دیگری دراین دنیا

 

***

 

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see

عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث میشود چیزهایی را ببینی کـه دیگران قادر نیستند

 

***

جملات کوتاه مفهومی

جملات کوتاه مفهومی

You’re the most expensive thing that I have
تو گران‌ترین چیزى هستى کـه من دارم

 

I feel so lucky to be with you
بـه خاطر با تو بودن احساس خوش شانسی می‌کنم

 

***

 

I was thinking;

Maybe I am just like this nature.

And until my heart is the prison of bitter memories, it won’t host the spring!

My heart shook! How can I forget?

But…forgiveness in not naivety, it’s not forgetfulness…

Forgiveness is a present for our heart, to become weightless, to be peaceful & mellow.

I clean my heart from hatreds and annoyances, to welcome the spring full of affection, love and truthfulness…

Calm and light, like the spring…

با خود اندیشیدم؛

شاید من نیز همانند این طبیعتم

و قلبم تا زمانی کـه زندان خاطرات تلخ اسـت، میزبان بهار نخواهد شد

دلم لرزید. چگونه فراموش کنم

اما… گذشت سادگی نیست، فراموشی نیست

بخشایش پیشکشی اسـت برای قلب خود، کـه سبک شود، کـه آرامش یابد

دلم را از کینه ها و رنجش ها میشویم، تا با وجودی مملو از مهر و پاکی، بـه استقبال نوروز بیایم

سبک و آرام، چون بهار

 

***

نوشته های کوتاه اما جذاب انگلیسی

نوشته های کوتاه اما جذاب انگلیسی

شعر My Parents Sent Me to the Store

My parents sent me to the store

To buy a loaf of bread.

I came home with a puppy

And a parakeet instead.

I came home with a guinea pig,

A hamster and a cat,

A turtle and a lizard

And a friendly little rat.

I also had a monkey

And a mongoose and a mouse.

These animals were crazy

When I brought them in the house.

They barked and yelped and hissed

And chased my family out the door.

My parents never let me

Do the shopping anymore.

Written by Kenn Nesbitt

والدینم مرا بـه فروشگاه فرستادند

پدر و مادرم مرا بـه فروشگاه فرستادند

برای خرید یک قرص نان.

من به جای ان با یک توله سگ و

یک طوطی کوچک دراز دم بـه خانه آمدم.

من با یک خوکچه هندی،

یک همستر و یک گربه،

یک لاک پشت و یک مارمولک

و یک موش کوچک مهربان بـه خانه آمدم.

من یک میمون

و یک نمس هندی و یک موش هم بـه همراه داشتم.

این حیوانات دیوانه بودند

وقتی انها را بـه خانه آوردم

پارس کردند و واق واق و فش فش کردند

و خانواده ام را تا بیرون خانه دنبال کردند.

والدینم هرگز دیگر بـه من اجازه نمی‌دهند

خرید بروم.

شاعر Ken Nesbitt

 

***

 


مطلب مرتبط: کپشن های اینستاگرامی جذاب انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی


 

متن عاشقانه و معنا دار

متن عاشقانه و معنا دار

Out of the night that covers me,

Black as the pit from pole to pole,

I thank whatever gods may be

For my unconquerable soul.

In the fell clutch of circumstance

I have not winced nor cried aloud.

Under the bludgeonings of chance

My head is bloody, but unbowed.

Beyond this place of wrath and tears

Looms but the Horror of the shade,

And yet the menace of the years

Finds and shall find me unafraid.

It matters not how strait the gate,

How charged with punishments the scroll,

I am the master of my fate,

I am the captain of my soul.

بیرون از شبی کـه مرا در بر مي دارد،

تاريكي مثل سياه چالي از قطبی بـه قطب دیگر اسـت،

از همه ی خدایان سپاسگزارم

برای روح تسخیر ناپذیرم

در چنگال سقوط اطرافم

من نه ترسيده ام و نه با صدای بلند گریه کرده ام.

زیر پرده شانس

سرم خونیست، اما سر خم نياوردم.

فراتر از این مكان غضب و اشک

سایه وحشت ؛

و هنوز تهدید سال‌ها

مرا بدون ترس می‌یابد و خواهد یافت.

مهم نیست دروازه چقدر تنگ اسـت،

چقدر بـه طومار مجازات متهمم،

من ارباب سرنوشت خوسشم

من ناخداي روحم خويشم.

 

***

سخنان زیبا از افراد بزرگ

سخنان زیبا از افراد بزرگ

Hunger, temptation longing

laughter, joy and tears

Anger, loving, curiosity

hopeful, happiness and fears

All these are inside me

And they all are coming out

Don’t know if I’m coming or going

Or to scream or shout

گرسنگی، وسوسه، اشتیاق

خنده، لذت و اشک ها

خشم، عشق، کنجکاوی

امید، شادی و ترس ها

همگی درون من هستند

و همگی از من خارج می شوند

نمی‌دانم کـه آیا در حال آمدن هستم یا رفتن یا

در حال فریاد زدن هستم یا جیغ کشیدن!

 

***

جملات سنگین و خاص 

جملات سنگین و خاص 

I miss you in the morning

I miss you late at night

Just to think about you

Is my joy and my delight

I can’t wait to see you

Please hurry and come back

You always make me happy

You have that special knack

صبح دلتنگ تو هستم

و تا دیر وقت شب هم دلتنگت هستم

فقط فکر کردن درباره تو

لذت و شادی من اسـت

نمی‌توانم برای دیدنت صبر کنم

خواهش میکنم عجله کن و برگرد

تو همیشه من را شاد می‌کنی …

تو این مهارت خاص را داری!

 

***

جملات سنگین با زبان انگلیسی 

جملات سنگین با زبان انگلیسی 

Life gets faster every day

No time to think, no time to play

Hurry, chaos, lots of stress

Tension leads to sleeplessness

When will all this madness cease

Where is free time? Where is peace

I’m running, doing, till I drop

Give me buttons: Pause, Mute, STOP

زندگی هرروز سریعتر می گذرد

نه فرصتی برای فکر کردن، نه فرصتی برای بازی کردن

عجله، آشفتگی، استرس فراوان

تنش ها باعث بیخوابی می شود

چه زمانی این همه ی جنون متوقف می شود؟

اوقات فراغت کجاست؟ آرامش کجاست؟

من می دوم، انجام می‌دهم تا زمانی کـه سقوط کنم

دکمه ها را بـه من بدهید: توقف، سکوت، ایست!

 

***

 

تک بیتی عاشقانه مولانا بـه انگلیسی

My good friend, grab my throat

You said what you wanted, I said I wanted it

 

***

متن های آموزنده انگلیسی 

متن های آموزنده انگلیسی 

ان یار نکوی من، بگرفت گلوی من

گفتا کـه چه میخواهی، گفتم کـه همین خواهم

 

***

 

تک بیتی عارفانه مولانا بـه انگلیسی

I love anger and its kindness

Wow I love these two counter

 

***

 

عاشقم بر قهر و بر لطفش بـه جد‌اي

عجب من عاشق این هردو ضد

 

***

 

تک بیتی مولانا بـه انگلیسی درباره عشق

An hour of love is worth a hundred worlds

One hundred lives sacrificed for the sake of love oh dear

 

***

 

یک ساعت عشق صد جهان بیش ارزد

صد جان بـه فدای عاشقی باد‌ اي جان

 

***

تک بیتی مولانا به انگلیسی در وصف عاشق

تک بیتی مولانا به انگلیسی در وصف عاشق

 


مطلب مرتبط: عکس نوشته انگیزشی انگلیسی با ترجمه برای کپشن و استوری


 

No one is crazier than a lover

Wisdom is corset and deaf from his longing

 

***

 

نیست از عاشق کسی دیوانه‌تر

عقل از سودای او کورست و کر

 

***

 

تک بیتی مشهور مولانا بـه انگلیسی

Let go of the trick, go crazy, love, go crazy

Wonder the heart of fire in the butterfly

 

***

 

حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو

وندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو

 

***

 

تک بیتی پرمعنا مولانا بـه انگلیسی

Do not take into account the life that Omar lost without love

Water is the life of love in the heart and can be revived

***

 

عمر کـه بی‌عشق رفت هیچ حسابش مگیر

آب حیاتست عشق در دل و جانش پذیر

 

***

شعرهای مولانا به زبان انگلیسی

شعرهای مولانا به زبان انگلیسی

Everyone became my friend out of suspicion

He did not take my secrets from inside me

 

***

 

هر شخصی از ظن خود شد یار من

از درون من نجست اسرار من

 

***

 

تک بیتی مولانا بـه انگلیسی

Della, sit with someone who knows your heart

Under that tree he has wet flowers

 

***

 

دلا نزد کسی بنشین کـه او از دل خبر دارد

بـه زیر ان درختی رو کـه او گل‌هاي‌ تر دارد

 

***

Without everyone, it will not end without you

You are hot, this heart of mine can not be replaced

 

***

 

بی همگان بـه سر شود بی‌تو بـه سر نمی شود

داغ تو دارد این دلم جای دگر نمیشود

 

***

Let ‘s appreciate each other

That we do not leave each other until suddenly

 

***

جملات ارزشمند با زبان انگلیسی 

جملات ارزشمند با زبان انگلیسی 

Love philosophy

The fountains mingle with the river

And the rivers with the ocean,

The winds of heaven mix for ever

With a sweet emotion;

Nothing in the world is single;

All things by a law divine

In one spirit meet and mingle.

Why not I with thine?—

See the mountains kiss high heaven

And the waves clasp one another;

No sister-flower would be forgiven

If it disdained its brother;

And the sunlight clasps the earth

And the moonbeams kiss the sea:

What is all this sweet work worth

If thou kiss not me?

“Percy Bysshe Shelley”

 

“فلسفه عشق”

چشمه ها با رودها

و رودها با اقیانوس در هم می‌آمیزند…

بادهای آسمانی تا ابد با حسی شیرین بـه هم می‌پیوندند…

دراین دنیا هیچ چیز تنها نیست…

همه ی چیز در دنیا بـه وسیله‌ي یک قانون الهی در قالب یک روح

در هم تلاقی میشوند و هم دیگر را ملاقات میکنند.

چرا من با تو نیستم؟

بـه کوه‌ها نگاه کن کـه بر عرش بوسه میزنند…

و موج‌هایي کـه یک دیگر را در آغوش میگیرند

نه خواهر، گل اگر از برادرش روی گرداند بخشیده نخواهد شد

و آفتاب زمین را بغل می کند

و پرتوهای ماه بر دریا بوسه می زنند.

تمامی این امور دل چسب چه ارزشی دارند

اگر تو مرا نبوسی؟

“پرسی بیش شلی”

 

***

جملات الهام بخش و زیبا با زبان انگلیسی 

جملات الهام بخش و زیبا با زبان انگلیسی 

When You Are Old

BY WILLIAM BUTLER YEATS

When you are old and grey and full of sleep,

And nodding by the fire, take down this book,

And slowly read, and dream of the soft look

Your eyes had once, and of their shadows deep;

How many loved your moments of glad grace,

And loved your beauty with love false or true,

But one man loved the pilgrim soul in you,

And loved the sorrows of your changing face;

And bending down beside the glowing bars,

Murmur, a little sadly, how Love fled

And paced upon the mountains overhead

And hid his face amid a crowd of stars.

بـه هنگامی کـه پیر شوی و موهایت خاکستری و خواب آلوده شود کنار شومینه چرت بزن، این کتاب را از قفسه پایین بیاور و بـه آرامی بخوان رویای لطیف ببین

کـه زمانی چشمانت فروغ داشت و نفوذ چشمانت عمیق بود

در دوران شکوهت، تعدادی تو را دوست داشتند

و زیباییت رابا عشقی دروغین و یا راستین دوست داشتند

اما شخصی روح مهاجر درونت را دوست داشته اسـت

رنج صورت در حال تغییر تو را دوست داشته اسـت

و بـه همان حالتی کـه درکنار میله‌هاي‌ گداخته شومینه خموده شده‌اي

با خود زمزمه کن، کمی اندوهناک، کـه چگونه عشق گریخته اسـت؟

و چگونه بر فراز کوه‌هاي‌ دوردست گام برداشته اسـت؟

و صورت خودرا در بین ستاره‌ها پنهان کرده

“ویلیام باتلر ییتس”

 

***

شعرهای زیبا انگلیسی 

شعرهای زیبا انگلیسی 

و در پایان 

زندگی با احساس و عشق می‌چرخد پس سعی کنید جمله هاي‌ زیبا و احساسی هم بیشتر بخوانید و برای افراد زندگی تان این جملات زیبا و معنادار را استفاده کنید تا قلب انها لبریز از خوشحالی و عشق شـما شود . این مطلب کمی متفاوت اسـت و دلیل بر این اسـت کـه جملات خارجی بسیار زیبا و بیشتر احساسی نوشته شده اسـت و کمی از شعرهای زیباو  بلند انگلیسی با ترجمه فارسی برای شـما عزیزان هم تهیه کرده ایم. و همچنین عکس نوشته هاي‌ انگلیسی با ترجمه فارسی برای شـما بـه اشتراک گذاشته شده اسـت.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
فیلم روپایی زدن ترسناک با توپ در ارتفاع
فیلم روپایی زدن ترسناک با توپ در ارتفاع